MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Kırım   Ukrayna  /   /  Kırım

Kısa Bilgi


Güneyinden ve batısından Karadeniz, doğusundan Azak Denizi ile sarılmıştır. Kuzeyinden karaya Orkapı (Perekop) kıstağı ile bağlanmıştır. Bu toprak parçasının uzunluğu 30 ve genişliği 9 km.dir. Burada eskiden meydana getirilmiş olan hendekler deniz suyu ile doldurulduğunda yarımada tam ada şekline sokulmakta; tabii istihkâm halini almaktadır. Kırım Türk-Tatarları Kırım'a "Yeşil Ada" derler. Azak denizi ile yarımada arasında Kerç Yarımadası'ndan kuzeye doğru uzanan dar bir kara parçası vardır; buna Arabat denilir. Arabat ile yarımada arasında kalan sığ ve durgun suya Kırımlılar Sasık Su (Kokmuş Su) derler. Bu su kışın donar.Etnik Yapı

Ruslar: %58,32; Ukrainler: %24,32; Kırım Tatarları: %12,1; Beyaz Ruslar: %1,44; Tatarlar: %0,54; Ermeniler: %0,43; ve Yahudiler: %0,22. Diğer azınlık grupları: Karadeniz Almanları, Romanlar, Bulgarlar, Polonyalılar, Azeriler, Koreliler ve Yunanlılar'dır.

Tarihi

Türkler, çok eski dönemlerden beri Kırım'da yaşamaktadırlar. 13. asırdan itibaren Kırım Tatarları adını almışlardır. Önceleri Altınorda Devleti içinde yeralmışlar, daha sonra ise sınırları Moskova'ya kadar ulaşan Kırım Hanlığı'nı kurmuşlardır. 1475'ten itibaren Kırım Hanlığı ile Osmanlı İmparatorluğu tek devlet gibi yakınlaşınca, Osmanlı İmparatorluğu'nun hudutları Rusya'nın güney hudutlarına kadar uzanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca anlaşması ile Kırım Hanlığı Osmanlı himayesinden çıkmıştır. Rus işgaline maruz kalan Kırım Türklerinin esaret yılları böylece başlamıştır. Yerli halkı başka bölgelere göçe zorlanmıştır. En büyük göç dalgaları 1792, 1860-63, 1874-75, 1891-1902 seneleri arasında olmuştur. Rus çarlığı 1917 yılında Bolşevik ihtilâli ile parçalanınca Kırım'ın Bağımsızlık yolu da açılmıştır. 9 Aralık 1917'de Kırım Tatar Milli Kurultayı toplanmış; 26 Aralık 1912'de Kırım Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilân edilmiştir. Kırım, Nisan 1918'de Almanlar tarafından da belli bir süre işgal edilmiş; 1920 yılının sonlarına doğru tekrar Bolşeviklerin eline geçmiştir. 1921 yılında Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş ve Rusya'ya bağlanmıştır. 18 Mayıs 1944 yılında Kırım Tatarları, Kırım'dan topluca sürgün edilmişlerdir. Sovyet Hükümeti, 25.6.1945 yılında yayınladığı Kararname ile Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmış; Kırım, oblast statüsüne getirilerek yine Rusya'ya bağlı kalmıştır. Kruşçev, Rus-Ukrayn kardeşliğinin 1000. yılı münasebetiyle Kırım Oblastı'nı Rusya'dan alarak Ukrayna'ya bağlamıştır. Kırım Bölgesi bugün Ukrayna'ya bağlı Muhtar bir Cumhuriyettir. Cumhuriyet içerisinde ise Tatar Özerk Yönetimi bulunmaktadır.

Coğrafi Yapı

Kırım Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkırlar hafif engebeler ile 1000-1500 metreye doğru yükselir. Dikenli fundalıkları, koyun, keçi üretimiyle Akdeniz'i andırır. Güney yamaçları sert eğimlerle, kayalık körfezlere iner. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan bu alanda Akdeniz iklimi egemendir. Ortalama sıcaklık Yalta'da 13C° dir ve yılın ancak 70 günü yağmurludur; fakat kışları oldukça serttir. Yağışlar kış ve sonbahar mevsiminde olur. Eskiden Ukrayna topraklarına Perekop yarımadası ile bağlanmakta olup yapılan kanalla Ukrayna ile fiziki bir bağlantısı kalmamıştır.

Konuşulan Dil

Devletin resmi dili Ukrayna dili'dir; ancak devlet işlemleri sıklıkla Rusça ile yürütülmektedir. Eğitim ve devlet işlerindeki Ukraynacalaştırma girişimi fazla başarılı olamamıştır. Geniş ölçüde konuşulan diğer dil de Kırım Tatarcası'dır. Nüfus sayımına göre, Kırım sakinlerinin ana dilleri: %77 Rusça, %11,4 Kırım Tatarcası ve %10,1 Ukraynaca.

Yüzölçümü

26.140 km2

Nüfus

2.700.000

Şehir Hakkında

Kırım Hanlığı'nın kurucusu Hacı Giray'dır. Hacı Giray, Cengiz soyundan gelen bir Altınordu prensi idi. Çağında dünyanın en kuvvetli devleti olan Altın Ordu İmparatorluğu 14.Yüzyıl sonlarında zayıflayıp taht kavgaları baş gösterince, Hacı Giray, Altın Ordu tahtı üzerindeki hak iddiasından vazgeçmeksizin 1428 yılı civarında kendisini Kırım Hanı ilan etti. Böylelikle bilfiil Kırım Hanlığını kuran Hacı Giray, Hanlığın ilk parasını da 1441-42 yıllarında Solhat şehrinde bastırttı. Başşehir olarak Bahçesaray seçildi.

 

Osmanlılar ile Kırım Hanlığı ilişkilerine gelince ;Kefe'deki Tatar büyüklerinden bazıları, bilhassa Eminek Bey (Mirza), Cenevizlilerin Kefe'den ve Kırımdan atılmaları için, Osmanlı padişahı ve İstanbul fatihi Sultan Mehmed'e mektuplar yazarak, Osmanlı donanmasını Kefe'nin zaptı ve Kırım Hanlığı'nında  koruma altına alınmasını ricaya başladı. 1475 İlkbaharında Gedik Ahmed Paşa kumandasında büyük bir Osmanlı donanması Kırıma yollanarak Ceneviz’liler Kırım’dan atılarak Kırım  Osmanlı İmparatorluğunun koruması altına girdi. Bu Kırım Hanlığının devam etmesini garanti altına aldığı gibi, Kırım'ın ekonomik ve Kültürel açıdan gelişmesine neden oldu. Osmanlı İmparatorluğunun Rusya’ya yenilmesi üzerine Rusya ile 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca antlaşması ile Kırım’ın Hanlığı Osmanlı himayesinden çıkmasından sonra 1783'te Kırım, Rusya tarafından işgal edilmiştir. 1954 yılında Sovyetler birliği tarafından Kırım Ukrayna’ya verildi. 1991 yılında Sovyetler birliğinin dağılması üzerine Kırım’ın, Rusyanın eline geçmesini önlemek amacıyla Ukrayna 12 Şubat 1991'de Ukrayna'ya bağlı Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin kurulmasını kararlaştırmıştır.

 

Bugun nufusu 2.milyon civarında olan Kırım’ın nüfusunun % 80 Rus, % 10 Ukraynalı ve % 10 Kırım (Türkleri) Tatarıdır.Kırım’da resmi dil Ukrayna dili'dir; ancak devlet işlemleri Kırım’da sıklıkla Rusça’dır.Rusça Kırım’da Ukraynaca ile birlikte resmi dil kabul edilmiştir.  Geniş ölçüde konuşulan diğer dil de Kırım (Türkçe)Tatarcası'dır.  Ukrayna’ya nazaran Kırım’da kışlar daha sıcak geçmektedir. Başkenti Simferopol ( Akmescit) olan Kırım’ın başlıca şehirleri Sevastopol (Akyar), Yalta, Kerç, Evpatorya, Feodosya ve sudak’tır. Kırım ayrıca Ukrayna’nın  tarım, sahil ve turizm merkezidr.

İklim ve Bitki Örtüsü

Yarımadanın kuzey kısmında ılıman kara iklimi hakimdir. Ortalama sıcaklık Ocak ayında 1-2 C ve Temmuz ayında 24 C dir. Güney sahillerde ise tipik Akdeniz iklimi görülmektedir. Ortalama sıcaklık Ocak ayında 4 C ve Temmuz ayında 26 C dir. Kırım, bütün Ukrayna'nın en çok güneş alan bölgesidir. Temmuz ayı en çok güneş ışığı alınan zamandır. Gözleve çevresindeki step kıyı bölgesi, deniz esintileri ve dağların olmaması nedeniyle çok fazla güneş ışığı almaktadır. Isı ve nemlilik miktarları ile Kırım, dünyadaki tarımsal alanlar içinde önemli bölgelerden birisi olarak kabul edilir. Kırım topraklarının büyük kısmında görülen bu hava sıcaklığı; buğday, mısır ve birçok meyvenin rekoltesini ve üzümlerin aktif büyümelerini artırmaktadır.

Kentte Yaşam

Kırım'ın 2005 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 1.994.300 idi. 1989-2001 yılları arasında Kırım'ın nüfusu 396.795 (1989 yıl nüfusun %16,33) azalmıştır. Kırım Tatarları gibi grupların geri dönüşlerine karşın 2001-2005 arasında daha 239.400 (2001 yılın nüfusunun %2) azalmıştır. 2001 Ukrayna nüfus sayımına göre, Kırım'ın nüfusu 2.033.700 kişiden oluşur.
Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Rus olmakla birlikte, ülkede Ukrainler ve Kırım Tatarları oldukça büyük nüfusa sahiptir.

Konaklama

Öğrenci Yurtları: Okulların sağladığı yurtlarda konaklama çok ucuzdur. Yurt binaları çok bakımlı ve yeni olmasalar da temizlik sorunu yoktur. Öğrenciler genellikle 3-4 kişilik odalarda kalırlar. Her kattaki ortak mutfaklarda öğrenciler kendi yemeklerini hazırlayıp pişirebilirler. Duş ve banyolar da ortak kullanımda olup sürekli sıcak su bulunur.Öğrencilerimizin bildirimlerine göre gelişmiş altyapı sayesinde Ukraynadaki yurtlarda ısınma ve sıcak su sorunu genellikle yaşanmamaktadır.

 

Ev kiraları: Semtlerine göre değişmekle birlikte daire kiraları aylık 90 USD’ dan başlamaktadır. Örneğin merkeze yakın konforlu, telefonlu, temiz 2 odalı daire 400 USD’ kiralanabilir. Tek odalı evlerin kiraları merkezde en ucuz aylık 200 dolar merkez dışında 120 dolara(tek oda) kadar inmektedir 2 ve 3 odalı evler 300 dolardan başlamakta yerine ve eşyalarının yeniliğine göre 1000 dolara kadar çıkabilmektedir. Evlerde sıcak su ve kalorifer 24 saat sürekli çalışır ve elektrik su ve telefon abonman ücreti hepsi 15 doları geçmez.
 

Toplu Taşıma

Komünizm döneminden kalan bir avantajla Ukrayna’da toplu ulaşım çok ucuzdur. Otobüs, tramvay, yeraltı treni gibi toplu taşıma araçlarında aylık paso ücreti yaklaşık 5 YTL ’dir. Ayrıca metro ve tramvay jetonları yaklaşık 1,35 YTL ye karşılık gelir. Bu jetonla yeraltı treni içinde 3 hat değiştirebilir Kiev´in bir yarısından diğer yarısına geçebilirsiniz.

Görülmesi Gereken Yerler

KIRLANGIÇ YUVASI
Büyük bir uçurumun kenarına Avrupa mimarisinde yapılan Kırlangıç Yuvası 3 milyon nüfusa sahip olan Kırım’a yaz aylarında 4 milyon turist gelmesine sebep olan yerlerden sadece biri. Ülkeye gelen turistlerin en çok dikkatini çeken diğer yerler ise Rusların meşhur yazarı Tolstoy’un Hacı Murat romanına konu olan Varansof Sarayı Osmanlı döneminde yapılan Daça İstanbula Köşkü, Yahudi Dağı olarak anılan ve taşların içine oyulmuş evlerden oluşan Çiftkale savaş manzarası ile gerçek savaş malzemelerinin çok büyük bir ustalıkla birleştirildiği yer olan Panorama.
Çok zengin bir tarihe sahip olan Kırım, geçmişine ait yüzlerce eseri de Kırım Hanlığı’nın yönetim yeni olan ve bugün de müze olarak kullanılan Han Saray da barındırıyor. Han Saray’ın en dikkat çeken yerlerinden biri ise Gözyaşı Çeşmesi.

 

GÖZYAŞI ÇEŞMESİ GÖRÜLMELİ
Gözyaşı Çeşmesi’nin en ilginç yanıysa suyunun nereden geldiğinin bilinmemesi. Yüzyıllardır ister kuraklık olsun ister bol yağış oysun su daima damla damla akıyor. 308 yıl Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altında kalan Kırım’ın birçok yerinde Osmanlı mimarisinden eserler de görmek mümkün.

 

CUMA CAMİİ
Osmanlının en önemli camilerini inşa eden Mimar Sinan eşsiz mimarlık dehasını Kırım’da da göstermiş. Gözdeve’de inşa ettiği Cuma camii yüz yıllarca buradaki Müslümanlara hizmet etmiş. Bolşevik İhtilali’nden sonra ise Rusya genelinde dini yapılara verilen tahribatlardan Cuma camii de nasibini almış ve yıllarca ,önce depo daha sonra da ateizm müzesi olarak kullanılmış. Büyük mücadelelerden sonra tekrar ibadete açılan Cuma camiinin içinde bugün 5 vakit namaz kılınabiliyor.
İlginç olan ise Cuma camiinin bekçiliğini yapan Seyit Murat Çelebi ise 1818 yılında kurulan Kırım-Tatar hükümetinin parlamento başkanı olan Numan Çelebi Cihan’ın yeğeni.Kırım aynı zamanda yüzlerce yıl İslamiyet için çok önemli olan bir emanete de ev sahipliği yapmış. Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Osman zamanında çoğaltılarak dünyanın değişik yerlerine gönderildi. Kırım’daki Özbek Camii de Kur’an-ı Kerim’in ilk nüshasının geldiği yerlerden biri. Yüzyıllarca burada muhafaza edilen Kur’an-ı Kerim Bolşevik İhtilali’nden sonra Leningrat’a götürülmüş. Kur’an-ı Kerim’in muhafaza edildiği Özbek Camii, Bolşevik İhtilali’nden sonra hayvan ahırı olarak kullanılmış. 1990 yılında geri dönen Tatarlar ise camiyi temizleyerek tekrar ibadete açmışlar.

 

KIRIM'DAN ENTERASAN MANZARALAR
Tankoyev Hırıstiyan mezarlığı dikkatimizi çeken yerlerden birisi ancak ilginçlikler ulaşım alanına da yansımış. Kırım’da yolcu taşımacılığının büyük bir kısmı troleybüslerle yapılıyor. Fakat troleybüsler sadece şehir içinde değil şehir dışında da kullanılıyor. Örneğin başkent ile Yalta arasındaki bu 80 kmlik yol aynı zamanda dünyanın en uzun troleybüs hattı. Troleybüs şoförlerinin çoğunluğunu da bayanlar oluşturuyor.

 

Türkiye’de erkek işi olarak bakılan şoförlük gibi birçok meslek, diğer eski Sovyet Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Kırım’da da cinsiyet farkı gözetilmeden herkes tarafından yapılabiliyor. Erkek berberliği de bu tür işlerden biri. Kırım’ın Türkiye’ye olan yakınlığı birçok Türk ürününün rahatlıkla bulunabilmesini sağlıyor. Bir kaset dükkanına girip Türk sanatçıların kasetlerini alabiliyor, yemek olarak döner ya da Adana kebap yiyebiliyorsunuz.
 

Öğrenci İzlenimleri

Kırım Şehrinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı