MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Venedik   İtalya  /   /  Venedik

Kısa Bilgi


Dünya üzerinde görebileceğiniz en sihirli mekanlardan biridir VENEDİK. Denizin ortasına kondurulmuş muhteşem yapılardan oluşan ve üzerinden geçen yüzyıllardan etkilenmeden günümüze gelen bu güzel şehir , insanın görmeden ve içinde yaşayıp o nemli havasını solumadan gözünde canlandırabileceği bir yer değildir. Venedik ; kuzey İtalya'nın doğusunda Adriyatik denizi kıyılarında karaya 4 kilometre uzunluğunda kara ve demir yolu köprüsü ile bağlanan , yaklaşık 118 adacık üzerine kurulu bir ada şehirdir.Venedik'te adacıkları birbirinden ayıran 170 kanal ve birbirine bağlayan 400 köprü bulunur.Tarihi

Venedik Cumhuriyeti bir zamanlar İtalya'nın ve Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biriydi. Başlangıçta küçük bir balıkçı köyü olarak kuruldu. İS 5. yüzyılda barbar saldırılarından kaçanlar Venedik Lagünü'ne sığınırdı. Venedik bölgedeki küçük ve dağınık yerleşim birimlerinin zamanla büyüyüp birleşmesinden doğdu. 697'de ilk kent yöneticisi seçildi. 9.
yüzyılda Venedikliler malvarlıklarını ve sermayelerini istilacı barbarlardan korumak amacıyla kentin bugün yer aldığı kanallarla çevrili bölümünde yeni bir yerleşim alanı kurmak istediler. Yeni yapıları sağlam bir temel üzerine oturtmak düşüncesiyle sulak ve bataklık kesimlere tonlarca taş ve kütük yığdılar. Venedik kenti bugün hâlâ o zamandan kalma temeller üzerinde durmaktadır.
Kent zamanla büyüyüp gelişerek İtalya'nın en güçlü ve varlıklı ticaret merkezi durumuna geldi. Önceleri halkın katılımıyla yürütülen kent yönetimi sonradan ticaret yoluyla zenginleşen güçlü ve soylu ailelerin eline geçti. Soylular 1297'de çıkardıkları bir fermanla yönetimin babadan oğula geçmesini sağladılar. Sonraki yıllarda gene kendi aralarından seçtikleri bir konsey, gizli polis örgütü ve casuslar yardımıyla yönetime karşı gelenleri yakalatıp ağır cezalara çarptırarak denetimi ellerinde tutmaya çalıştılar. Kent yıllar boyunca soylular tarafından zorbalık ve baskıyla yönetildi.
Venedik Akdeniz'in en güçlü ticaret merkezlerinden biri olduğu için ticaret yolları üzerindeki denetimini ve üstünlüğünü korumak amacıyla başka ülkelerle sık sık deniz savaşları yapmak zorunda kaldı. Bu bakımdan Venedik tarihi bir deniz savaşları tarihi olarak tanımlanabilir. Dördüncü Haçlı Seferisırasında Haçlı ordusunun sefer giderlerini de karşılayan kent, bu savaşın sonunda büyük kazançlar sağladı {bak. HAÇLI SEFERLERİ). Kazandığı topraklar ve yeni ticaret yolları sayesinde Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri durumuna geldi. Bu olay Akdeniz ticaretinin güçlü merkezlerinden Cenova kentiyle amansız bir üstünlük mücadelesine girmesine yol açtı. İki kent arasında uzun yıllar süren kanlı savaşlar 1380'de Venedik'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Venedik Doğu Akdeniz'de büyük bir ticari güce sahip oldu. Kent 15. yüzyılda İtalya'da bazı topraklar kazandı; ne var ki, bu kez de Avrupa topraklarına giren Osmanlı ordularıyla tek başına savaşmak zorunda kaldı. Avrupa'nın Öteki ülkelerinden destek göremeyen Venedik, 250 yıl süren uzun bir savaş döneminin ardından, 1571'de Osmanlı donanmasını İnebahtı Deniz Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğrattı (bak. Sokullu Mehmed Paşa). Ne var ki, bir yandan yıllarca süren savaşlar, öte yandan yeni ticaret yollarının keşfedilmesi Venedik'in siyasal ve ticari gücünü zayıflattı.
Eskiden doğu ile batı arasındaki deniz ticareti Akdeniz üzerinden yapılırdı. Ümit Burnu'nun keşfiyle Akdeniz'in Hindistan'a uzanan ticaret yolu üzerindeki önemini yitirmesinin yanı sıra, Batı Hint Adaları'nın ve Amerika kıtasının keşfi Venedik'in eski önemini bütünüyle yitirmesine neden oldu (bak. Keşifler). Kent 18. yüzyıla doğru topraklarının büyük bir bölümünü yitirmişti. 1797'de Fransızlar'ın eline geçti ve Milano'ya karşılık Avusturyahlar'a verildi. Avusturya yönetimine başkaldıran Venedikliler'in 1848'de başlattığı ayaklanma başarısızlıkla sonuçlandı. 1866'da Avusturya ile İtalya arasında çıkan savaşın sonunda Venedik İtalya'ya bağlandı.
Tarih boyunca Avrupa'nın en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Venedik birçok büyük sanatçı yetiştirdi. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi RESİM SANATI maddesinde bulabilirsiniz.

Coğrafi Yapı

İtalya'nın kuzeyinde Adriyatik Denizi boyunca uzanan ve bataklıklı Venedik Atol Gölü üzerinde yükselen Venedik, 20 bölgeden oluşan İtalya'nın Veneto Bölgesi'nin başkentidir. Venedik Lagün'ü güneydeki Po ve kuzeydeki Piave Nehirleri arasında uzanır.

Konuşulan Dil

Resmi dil İtalyanca´dır. İngilizce ve Fransızca genellikle anlaşılır.

Yüzölçümü

414,57 km²

Şehir Hakkında

Venedik, Kuzey İtalya'nın doğusunda Adriyatik denizi kıyılarında karaya 4 kilometre uzunluğunda kara ve demiryolu köprüsü ile bağlanan, yaklaşık 118 adacık üzerine kurulu bir ada şehirdir. Venedik'te adacıkları birbirinden ayıran 170 kanal ve birbirine bağlayan 400 köprü bulunur.

Venedik, tarih boyunca  Avrupa´nın en önemli ticaret başkentlerinden biri olmuştur. Venedikliler,
Türklerden ve  Araplardan öğrendikleri sayı sistemi ile ticaret aritmetiğini en üst düzeye çıkarmışlar ve bu nedenle bütün Avrupalı tacirler bu aritmetiği öğrenebilmek için Venedik'te açılan birçok okula gelerek eğitim almışlardır. Venedik nüfusu o dönemlerde 300.000 civarında iken günümüzde 72.000'e kadar düşmüştür ve halen azalmaktadır. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu Venedik, artık anakarada bulunan Mestre adı verilen yeni şehre doğru kaymaktadır. Venedik'te yaşayanların %50'den fazlası geçimlerini  turizmden sağlamaktadırlar. Bugüne kadarki rekor bir günde 150.000 turisttir. Bu kadar turistik olması ve herşeyin deniz yoluyla taşınması sonucu fiyatlar İtalya'nın geneline göre daha pahalıdır

İklim ve Bitki Örtüsü

Akdeniz ikliminin görüldüğü İtalya´da yazlar sıcak ve kurak, kışlar güneyde ılık, kuzeyde ise soğuk geçmektedir. Yazları gündüz yoğun bir sıcaklık yaşanmasına rağmen geceleri hava serin olmaktadır. Bunun yanında Kasım ve Mart ayları arası yağışlı geçmektedir.
Yaz ortalama sıcaklık : 20 °C
Kış ortalama sıcaklık : 11 °C

Kentte Yaşam

Kültür ve Eğlence
1962'den bu yana verilen Campiello Edebiyat Ödülü ekonomi ile kültür arasında bir köprü kurmak isteyen ülkenin prestijli organizasyonlarından biridir. Palazzo Mocenigo Kütüphanesi sahip olduğu zengin ve güncel koleksiyonuyla çalışma ve araştırmalar yapmak için oldukça ideal bir kütüphanedir. Bu kültür binasında çok sayıda kitap, dergi ve diğer basılı eserleri bulmanız mümkündür. 1953 yılında açılan Goldon's House Tiyatro Kütüphanesi (Casa Goldoni Kütüphanesi), tiyatro sanatı alanındaki başlıca mekanlardan biridir. Burada 30.000 çalışmaya yakın bir koleksiyonla karşılaşırsınız. Kulüpler için aynı şeyi söylemek mümkün olmasa da Venedik gece yaşamında barların popülaritesi oldukça yüksektir. Campo Santa Margherita ve Cannaregio, barların yoğun olarak bulunduğu yerlerdir.

Yeme İçme
Venedik, tarih boyunca deniz ürünleriyle yapılan aklınıza gelebilecek her türlü yemeğin ana vatanı olmuştur. Deniz ürünleri alternatiflerindeki zenginliğe şaşıracaksınız. Çünkü şehirdeki bütün restoran ve lokantalarda deniz ürünlerine dayalı menülerden başka bir şey bulmanız pek mümkün değildir. Ancak söz konusu yemekler oldukça çeşitli ve en iyi kalitededir. Eğer kentte bulunan klasik restoranlardan birini tercih ediyorsanız, St. Mark Meydan'nın bulunduğu alana veya San Marco semtine uğramalısınız. Dorsoduro, çeşitli restoranlarıyla ön plana çıkan kentin en iyi bölümlerindendir.

Alışveriş
Venedik'te bulunan alışveriş merkezleri daha çok Venedik'e özel eşyalar, İtalyan modası ve yöresel el sanatlarıdır. Campo Santo Stefano'da bulunan Fiorella Galerisi şık giyinmek isteyenler için en uygun mekan olarak önerilebilir. Modern giysilerin yoğunlukta olmadığı bu mekanda heyecan uyandıran farklı tasarımlı elbiseler bulabilirsiniz. Calle Larga XXXII Marzo yakınlarında bulunan caddeler, ünlü Italyan markaların bulunduğu en iyi yerlerdendir. Ruga Ravano ve Calle Seconda dei Saoneri, bulundurdukları mağazalar ve el sanatları dükkanlarıyla ön plana çıkarlar. Pescaria (balık pazarı) ve Rialto pazarları, kentin başlıca pazarları arasında yerlerini alırlar.
 

Konaklama

İtalya’da dil eğitimi alacak bir öğrencinin senelik  konaklama giderleri yaklaşık 3700 euro yaşam giderleri ise yaklaşık 3000 euro olacaktır. Bunun yanında unutulmamalıdır ki; Yüksek Eğitim Kurumlarının kendilerine ait öğrenci yurtları olmadığı için konaklama gitmeden önce danışmanlık hizmeti içerisinde ayarlanmalıdır.

Toplu Taşıma

Şehir içi kamu ulaşımı:
Ulaşım için feribotlar kullanılmakta olup uygun fiyatlıdırlar.  Biletler, feribot iskelerinden feribota binilmeden önce satın alınarak binerken kontrol ettirilmelidirler.
 
Su Taksileri:
Her an hazır bulunabilecekleri belirli bir yer yoktur. Genellikle, en yakın otel, turist bürosu veya feribot duraklarındaki ilgililere sormak veya telefon etmek gerekmektedir. Sitemizin ''Transfer'' bölümünde fiyatlar hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.
 

Görülmesi Gereken Yerler

San Marco (St. Mark) Meydanı: Bütün dünyaca özellikle gövercinleri ile bilinmektedir. Ünlü cafelere ve lüks mağazalara ev sahipliği yapan üzeri kapalı galerilerle çevrili büyük bir mermer salon şeklindedir. Meydan, Büyük Kanal'a harikulade güzellikteki Piazzetta'dan açılmaktadır. Üzerinde San Marco'nun Aslanı ve San Teodoro'nun heykelleri bulunan granit sütunlar, Constantinople (İstanbul)'dan getirilmiştir.
 
San Marco (St. Mark) Bazilikası: Cumhuriyetin devlet kilisesi olan Bazilika, oniki havariden birisi olan San Marco'nun kemiklerini muhafaza etmek amacı ile 1063 ve 1073 yılları arasında, Avrupa ve Bizans karışımı bir tarzda inşa edilmiştir.
Rönasans doneminde ve 17. yüzyılda bazı değişiklikler yapılmış olan Bazilikanın süslemeleri olağanüstü dercede bol ve harikuladedir. Yunan haçı tarzında inşa edilen San Marco Bazilikası'nın, soğan şeklindeki kubbesi, haçın kolları üzerine inşa edilen farklı yükseklikteki küçük kubbeler tarafından desteklenmektedir. Zengin süslemeleri bazilikaya 'altın kilise' ünvanını kazandırmıştır. Yurt dışına yapılan bir seferden dönüldüğü zaman, elde edilen hazineler San Marco'da sanat eserine dönüştürülmüş, bu nedenle duvarlar, mermer ve değerli heykeller ile kalın bir tabaka ile kaplanmıştır. Ön cephe, rengarenk mermer ve heykellerle donatılmış beş adet büyük giriş kapısı ile delinmiştir. Orta giriş kapısının üzerine, Constantinople (İstanbul)'dan getirilen meşhur dört adet bronz at heykeli yerleştirilmiştir. 1797 yılında Napolyon tarafından Paris'e götürülen dört bronz at heykeli, Fransız İmparatorluğunun sona ermesiyle yeniden Venedik'e geri getirilir. Bazilikanın içerisinin göz kamaştıran süslemeleri, ender bulunan mermerler, porfir ve Bizans ve Rönesans etkisinde altın kaplı fon özerine yapılmış mozaiklerden oluşmaktadır. 12. Yüzyıl taş döşemeleri oldukça süslüdür.

Doge (Düka) Sarayı: Venedik'in bir güç ve şöhret sembolü olan saray, aynı zamanda hem Düka'nın ikamet yeri, hem de hükümetin bulunduğu yerdi. Beyaz ve pembe mermerin oluşturduğu sevimli geometrik şekillerin düzeni ön cepheye büyüleyici bir ifade kazardırmaktadır. Avlu, heykellerle zenginleştirilerek süslenmiş Rönesans stilinin mukemmel bir örneğidir. Ön cephe, değişken ritmik cumbaları ile Venedik tarzı kemerler, sıva ve duvar süslemeleri ile dikkat çekicidir. Heyet Odası, elçilerin kabul edilme odası olarak kullanılmaktaydı. Tavan, Veronese ve öğrencileri tarafından yapılan onbir adet resim ile süslenmiştir. Düka tahtının üzerinde, Veronese tarafından yapılmış olan ve Türklere karşı Lepanto'da elde edilen zafer anısına İsa'ya teşekkürlerini sunan hıristiyan deniz komutanı Sebastian Venier'in resmi bulunmaktadır. Duvarlardaki  Venedik Dükalarının portreleri Tintoretto tarafından yapılmıştır. Senatörler Meclisi salonunun tavanı, Tintoretto tarafından yapılan olağanüstü güzellikteki Venedik'in Kutsalaştırılması ve İsa'nın haçdan indiriliş sahnesi ile süslenmiştir. 52x23m ölçülerinde olan toplantı salonu, sarayın en güzel odasıdır. Duvarlar, Venedik tarihini anlatan resimlerle döşenmiştir; Büyük Meclis salonunda bulunan Tintoretto'nun Paradiso (Cennet)'i, dünyanın en büyük resimlerinden bir tanesidir. Sarayı ile 17. Yüzyıl hapishanesine bağlayan Ponte dei Sospiri (İç Çekme Köprüsü), 1600 yılında üzeri kapalı bir galeri şeklinde inşa edilmiştir. Aşıkların iç çekmeleri olmayan bu iç çekmeler, mahkumların, köprünün ince kafesli penceresinden belki de hayatları boyunca son kez ve bir an için görebildikleri bir ışığın iç çekmeleridir.
 
Campanile (Çan Kulesi): 99m. yüksekliğindeki çan kulesinin sadeliği, bazilikanın şaşalı süslemerine büyük bir contrast yaratmaktadır. Tepesine çıkıldığında Venedik'in harikulade manzarası ile karşılaşılır. 10. Yüzyılda inşa edilen campanile, 1902 yılında yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir.
 
Saat Kulesi: 15. Yüzyıla tarihlenmektedir. Kadran ayıları burç sembollerini tasvir etmektedir. Saat kulesinin yukarısında bulunan ve iki adet büyük bronz insan olan meşhur 'Mori'ler, 500 yıldır saati çalmaktadırlar.
 
Canale Grande (Büyük Kanal): 15. yüzyılda Fransız yazar Philippe de Commine tarafından 'dünyanın en güzel caddesi' olarak adlandırılan Büyük Kanal, Venedik'in en güzel malikanelerine sahiptir. Yaklaşık 2 km. uzunluğunda olan kanalda, 'Patrici''lerin yaşamış olduğu 200 adet 12. - 18. yüzyıl mermer saraylar yan yana sıralanmıştır.
 
Sarayların en meşhurları;
- Palazzo Corner geç Rönesans dönemi, Cà Grande'de bulunmaktadır
- Palazzo Corner -Spinelli, Rönesans dönemi
- Palazzo Grimani, geç Rönesans dönemi
- Cà d'Oro, "altın malikane". Venedik'in en güzelidir, geç Gotik dönemi (1440).
- Palazzo Vendramin-Calergi, (Rönesans dönemi), 1883 yılında Wagner burada ölmüştür.
- Palazzo Dario, Gotik dönemi
- Palazzo Rezzonico, heybetli ve çok iyi dengelenmiş geç Rönesans dönemi. Bir 18. yüzyıl müzesine ev sahipliği yapmaktadır.
- Palazzo Foscari, 15. yüzyıl Gotik dönemi, tuğla. Doge Foscari'nin ikamet ettiği yerdi. .
- Palazzo Pesaro, bir barok şahaseri (1710). Bugün, güzel sanatlar galerisi ve doğu sanatı mizesi olarak kullanılmaktadır.
- Ponte di Rialto, zarif Rialto Köprüsü, 1588 - 1592 yılları arasında, bir veya daha fazla kürekleri olan harp gemilerinin altından geçebileceği yükseklikte inşa edilmiştir. Büyük Kanalın eşsiz manzarasına sahip, yan yana sıralı sayısız mağazaların bulunduğu ticaret semtinin merkezinde bulunmaktadır.
 

Öğrenci İzlenimleri

Venedik Şehrinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı