MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Avusturya Dil Okulları  Avusturya  Dil Okulları

Kısa Bilgi

1995’ten beri AB üyesi olan Avusturya, 8 milyona yakın nüfusuyla, iki ülke arasındaki özel bir anlaşmayla üniversite eğitiminin çok ucuza mal edildiği bir Orta Avrupa ülkesidir. Avrupa’da en fazla ormana sahip olan Avusturya gerek tarih gerekse sanat kokan birbirinden güzel ve ilginç Viyana, Graz, Salzburg ve Wels gibi kentlere sahiptir. Hayat kalitesinin yüksek olduğu bu kentler, öğrencilere sundukları büyük kolaylık ve indirimler, sorunsuz alt yapı ve düşük suç oranlarıyla diğer Avrupa kentlerinden belirgin bir şekilde ayrılmaktadırlar. Dünyanın hiçbir devletinde olmadığı kadar sanat ve kültürü teşvik eden Avusturya, bu alanda yüzlerce seçenek sunmaktadır. Bir sanat ve öğrenci şehri olan Viyana bunların en başında gelmektedir. Ayrıca, hemen hepsi Avusturya’da bulunan Alpler, ülkeye doğal bir güzellik katmaktadır. Turizmde dünyaca ünlü olan Avusturya Alpleri modern teleferik ve tünel sistemleriyle donatılmış kayak, dağ yürüyüşü, tırmanma sporları için benzersiz mekânlardan biridir.


ŞehirlerTarih

Çok eski tarihlerden beri insanların yaşadığı bu ülke, M.Ö. 100 yıllarında Romalılar tarafından işgal edilmiştir. Almanya ile beraber olan Avusturya'ya 803 senesinde Şarlman tarafından "Doğu Marklığı" unvanı verildi. Böylece Germen İmparatorluğunun bir parçası olarak kurulmuş oldu. Daha sonraları başa geçen Habsburg Hanedanı, ülkenin sınırlarını genişletmişlerdir. On beşinci asırda Avrupa'nın ve Hıristiyanların en güçlü devleti haline gelen Avusturya, Osmanlılara ve Müslümanlara karşı arkası kesilmeyen saldırılara liderlik etmiştir. On altıncı asır başlarında yapılan saldırılara son vermek ve İslamiyeti yaymak gayesiyle Osmanlı Devleti çeşitli seferler ile 1529'da Macaristan'ı daha sonra 1540'ta Avusturya'yı yendi. Kral I. Ferdinand, Macaristan'ın Osmanlı Devletine bırakılması ve senede 30.000 duka altını vergi vermek şartları ile bir antlaşma imzaladı. Böylece Avusturya'nın saldırıları son buldu. Çeşitli savaş ve isyanlarla Osmanlı Devletinden ayrılan Macaristan ile birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu kurdular. Birinci Dünya Savaşında parçalanan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan Avusturya harp sonunda Almanya ile birleşmek istemesine rağmen, galip devletler buna müsaade etmediler. Müstakil bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti, İkinci Dünya Savaşında Hitler tarafından 1938'de Almanya'ya katıldı. Savaş sonunda Almanya'nın yenilmesi ile Avusturya; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi. 1955'te bu devletlerle bir antlaşma yapıldı. Buna göre Avusturya hiçbir devletle birlik kuramayacak ve herhangi siyasi bir bloka dahil olamayacaktı. Bu şartlarla bugünkü Avusturya Cumhuriyeti kurulmuş oldu.

Coğrafi Bilgiler

Avusturya Batı'da Konstans Gölü'nden doğuda Neusiedl Gölü'ne kadar uzanır. En doğu noktasından en batı noktasının uzaklığı 570 kilometre, en kuzey noktasından en güney noktasının uzaklığı yaklaşık 300 kilometredir.
Doğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunduğundan ülkenin aşağı yukarı dörtte üçü dağlık arazidir. Kuzeyde ülkeyi batıdan doğuya kateden Tuna Nehri'nin ülkedeki uzunluğu 350 kilometredir. Bu kısımlar en alçak yerlerdir. Alpler Avusturya'da ülkeyi batıdan doğuya doğru üç sıra halinde kaplamışlardır. Ülkenin en yüksek dağı 3798 m ile "Gross Glockner"dir.
Göller bakımından çok zengin olmasına rağmen bu göller çok küçüktür. En büyük gölü Neusiedl Gölü'dür ki, yüzölçümü 320 km² dir. Bunun bir kısmı da Macaristan'a aittir.
 

Eğitim Sistemi

Her çocuk esas itibariyle yabancı ya da Avusturyalı olduğuna bakılmadan aynı sınıfa gider. Dil destek kursları, eşlik eden öğretmenler ve anadili konuşan öğretmenler bulunur. İyi bir öğrenim hem kızlar hem erkek çocuklar için aynı derecede önemlidir.

Avusturya Eğitim Sistemleri
• İlköğretim ve Lise Eğitim Sistemi
• Akademik (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Eğitim Sistemi
• Dil Eğitim Sistemi

 

İlk Öğretim ve Lise Eğitim Sistemi

Çocuğun ilkokulun birinci sınıfına kabul edilmesi öğrenci kaydı ile gerçekleşir. Sonraki yılın okul kayıt süresi Aralık ayındadır. Okul zorunluluğu olan çocukların ebeveynlerine, İl Okul Meclisi tarafından çocuklarının okul kayıtlarını yaptırmaları yolunda bir yazı gönderilir. Çocuk ders yılı içinde Avusturya'ya geldiyse ve zorunlu eğitim kapsamına giriyorsa (Avusturya'da zorunlu eğitim 15 yaşının doldurulmasına kadardır), çocuğun okula alınabilmesi için ilçe okul müfettişi (Schulinspektor,) ile temasa geçilir. Çocuğun henüz okul yaşında değilse, yaşı geldiğinde mutlaka okula alınacaktır. Çocuğun artık okula gitme zorunluluğu yok ise, fakat okumaya devam etmesi isteniyorsa, bu durumda Göçmenler İçin Okul Danışma Hizmeti'ne (Schulberatungsstellen für MigrantInnen) başvurulur.  Kamu okullarının yanı sıra özel okullar da bulunmaktadır. Bunun dışında iki dilde eğitim veren birkaç okul da vardır. Bütün çocukların 4. okul kademesine kadar aynı okula devam etmelerine karşılık 5. okul yılından itibaren çeşitli seçim olanakları mevcuttur. 4. sınıftan sonra çocuğun için hangi okul tipinin daha uygun olacağı hususunda danışma, 4. sınıf esnasında okulda gerçekleşir.

1.- 8. okul yılı
• Ortaokul ya da
• Kooperatif Ortaokul ya da
• Genel eğitim veren bir lisenin (AHS) orta bölümü

8. - 9. okul yılından sonra ortaya daha çeşitli seçenekler çıkar:
• Bir yıl süren ve mesleğe hazırlık okulu (Polytechnische Schule) ya da meslek ortaokulu ve ardından "çıraklık eğitimi" (bir işletmede meslek eğitimi ve bunun yanı sıra meslek okuluna devam - "ikili meslek eğitimi") veya
• Daha yüksek eğitim veren bir okul: Bu durumda genel eğitim veren (AHS) ya da somut mesleki eğitim veren (BMS ya da BHS) çok çeşitli seçenekler vardır.

10. - 12./13. okul yılı
• Çıraklık eğitimi ve meslek okulu ya da
• AHS ya da
• Fen Lisesi (ORG) ya da
• Mesleki öğretim veren ortaokul ya da (BMS)
• Mesleki öğretim veren lise (BHS)
Bir üniversiteye/yüksek okula devam etmek için genelde "Reifeprüfung" (çoğu zaman "Matura" da denir) adı verilen lise bitirme sınavını vermek şarttır.

 

 

Akademik (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) Eğitim Sistemi

Yüksek öğrenimin yapıldığı Avusturya üniversiteleri ve sanat kolejleri, aynı zamanda ülkenin eğitim ve araştırma merkezleridir. Eğitimin amacı, ülkede araştırma kuruluşları ve önemli konularda çalışacak genç bilim adamlarını geleceğe hazırlanmaları ve mesleki nitelik kazandırmaktır. Bu nedenle Avusturya üniversitelerinde halka açıklık ilkesi benimsenmiştir. Eğitimsel gerekleri yerine getirebilen herkes üniversite, fakülte veya kolejlere girebilirler. Bu ilke, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacını taşımaktadır. Fırsat eşitçiliği sade lafta kalmayıp 1972’den beri üniversitelerde kitap ve diğer eğitim materyalleri parasız olarak sunulmaktadır. Bazı demokratik kuruluşlar, üniversite ve kolejlere sürekli araştırma olanakları ile bunları derleme ve serbestçe yayınlama olanağı sağlar. 2003 yılına kadar Avusturya üniversitelerinde Diplomstudium, yani lisans ve yüksek lisans programlarının birlikte okutulması geçerliydi. Yeni düzenleme ile birlikte Avusturya kademeli bir şekilde Alman eğitim sistemine geçerek lisans ve yüksek lisansı birbirinden ayırmıştır. Öğrenci üç yıllık üniversite eğitimini, Bakkalaureatsstudium, tamamladıktan sonra lisans derecesine, Bakkalaureata, sahip olabilir. Ülkemizde olduğunun aksine Avusturya’da üniversite bitiren herkes istediği zaman yüksek lisanssa, Magisterstudium, başvurup iki yıllık eğitimin ardından mastır/yüksek lisans derecesi, Magister, unvanını alabildikleri gibi doktora eğitimlerine başlayabilir. Her ne kadar eğitim sistemi Türkiye’deki gibi uygulanmaya çalışılsa da iki yıllık yüksek okul programlarının Avusturya’da karşılığı bulunmamaktadır. Avusturya üniversitelerinde eğitim dili Almanca olduğu için yabancı öğrenciler Almanca yeterlilik sınavını geçmek zorundadırlar. Bu sınava hazırlık amacıyla üniversiteler özel kurslar sunmaktadırlar. Hiç Almanca bilmeyen bir öğrenci bu kurslara ortalama iki dönem devam eder ve sene bitiminde öğrenimine Almanca devam edebilecek derecede bir dil yetkinliğine kavuşur.

 

 

Yüksek Lisans/Mastır Eğitimi
Lisans eğitimlerini Türkiye’de tamamlamış ve Avusturya’da yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler ALES sınavından başarılı olduktan sonra Avusturya üniversiteleri ile Türkiye üniversiteleri lisans programlarındaki farklardan kaynaklanan 4-5 civarında fark dersleri verip Türkiye’de lisans eğitimi çerçevesinde yapmış oldukları dersleri kabul ettirirler, ilgili komisyonun eksik gördüğü dersleri yaptıktan ve tezlerini yazdıktan sonra lisans + yüksek lisans’tan mezun olarak Mastır, Magister, unvanını alabilirler. Fakat bu derslerin yüksek lisans/mastır eğitimine başlamadan önce verilmesi gerekmektedir. Sonrasında istedikleri takdirde herhangi bir sınava tabii olmadan direkt doktora programına geçme hakları vardır. Bununla birlikte Türkiye’de yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler Avusturya’da aynı veya benzer bir bölüme geçiş yapabilirler. Eğer Türkiye’de alınan dersler varsa bu dersleri Avusturya’da kabul ettirirler ve eğitimlerine bu şekilde devam edebilirler.
Dil Eğitim Sistemi

Almanca'nın en iyi ve güzel öğrenileceği yerlerin başında Avusturya gelmektedir. Ülkede Almanca öğrenimi için bir çok olanak ve kurslar mevcuttur. İsteğinize, finansal durumunuza ve dil düzeyinize göre uygun kurs kombinasyonlarıyla dil sorununu kısa sürede halledebilirsiniz. Kurslar, Almanca'yı genelde 3 seviyede ele almaktadırlar. Bunlar Grundstufe (Başlangıç seviyesi), Mittelstufe (Orta seviye) ve Oberstufe (Üst seviye). Her bir seviye de kendi içerisinde derecelere ayrılmaktadır.
Grundstufe (Başlangıç seviyesi)
Grundstufe 1A ve 1B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır)
Kişi kendini tanıtabilir, günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu temel konuşmaları öğrenir. Kişi karşısindaki kişi ile temel düzeyde ilişki kurabilir.
Grundstufe 2A ve 2B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır.)Kişi kendi yaşamını sürdürebileceği temel ve sık kullanılan cümle ve ifadeleri öğrenir (Mesela, kendisi ve ailesi hakkında bilgi, alişveriş, bulunduğu yer, iş vs gibi). Basit ihtiyaçlarını ifade etmesini öğrenir.
Mittelstufe (Orta seviye)
Mittelstufe 1A ve 1B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır)
Kişi iş, okul, ve diğer zamanlarda ihtiyacı olacak ifade ve kalıpları öğrenir. Bildiği ve kişisel ilgilerini çeken konulardaki yazıları anlamaya başlar. Kendisinin aşina olduğu olayları, fikirleri, durumlarıkısaca anlatabilir.

Mittelstufe 2A ve 2B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır)
Kişi, soyut ve somut konuları içeren yazıların ve kendi ilgi alanındaki tartışmaların ana temasını anlamaya başlar. Ana dili konuşanlarla fazla zorlanmadan ilişki kurabilir. İlgi alanına girmeyen konulardaki yazıları da anlayıp, onların üzerinde yorum yapabilir.

Mittelstufe 3A ve 3B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır)
Kişi, uzun, yorucu yazıları bütünüyle anlayabilir. Kendini, akıcı bir ifade ile anlatabilir. Dili sosyal, akademik ve mesleki ortamlarda esnek ve etkin bir şekilde kullanabilir. Değisik ve karmaşık konularda iyi yapılandırılmış, detaylı yazılar oluşturabilir.
Oberstufe (İleri seviye)
Oberstufe A ve B (her biri 1 ay sürer ve toplam 2 aydır)
Zor olan herşeyi okuyup anlayabilir. Farklı kaynakların konuştuğunu ve yazdığını özetleyebilir, tekrar yapılandırabilir ve bunu sunabilir. Kendini etkin ve tam olarak ifade edebilir.
Üniversite Öğrencileri İçin Dil Kursları

Viyana ve Graz Üniversiteleri öğrencilerden Kurs Esnasında Harç Parası almamakta, fakat öğrenci kurs ücretini ödemektedir. Viyana Üniversitelerinin resmi olarak tanıdığı 3 Kurs mevcuttur. Bunlardan bir tanesi doğrudan Üniversiteye bağlı ve sadece Üniversite Öğrencileri gidebilmektedir. Salzburg ve Linz Üniversiteleri Almanca öğrenen öğrencilerinden harç parası almakta ve ihtiyaçları olan kursu bizzat kendi hocaları vermektedir. Yani bu şehirlerde Üniversite ile çalışan ayrı bir kurs mevcut olmayıp, normal ders takip eder gibi Almanca dersleri görülmektedir.

Günlük Hayat ve Yaşam

Avusturya; kibarlığın, nostaljinin, romantizmin ana merkezidir. Bu romantik hava tabii ki de yemek kültürlerine de yansıyor. Porselen tabaklarda sunulan yemekler, cam şişelerde servis edilen şaraplar ve dünyaca ünlenmiş tatları; şinitzel, pasta ve kahve... aslında Viyana'ya özel bu tatlar bize çokta uzak olan lezzetler değildir. Ama nedendir bilinmez, Viyana'da bu yemekler çok farklı gelir insana. Belki pişirirken içine kattıkları çekirdeksiz üzümdür pastalarına lezzet veren ya da tarihi gizemi, büyük sanatçıları barındırmış olmanın verdiği havası, yemeklerinin kahvelerinin lezzetlerine yansımıştır. Lüks cafeler, hoş restoranlar ve birçok mekan sizi bekliyor ne duruyorsunuz, atın kendinizi Avusturya sokaklarına. Gözünüze kestirdiğiniz ilk mekana girin ve yeni tatları keşfedin.

 

Avusturya'ya gidip de almadan dönmemeniz gereken bazı şeyler var; İlk başta dünyaca ünlü Viyana porselenleri, Mozart amblemli çikolatalar, vitrinlere baktığınızda sizi sanki kraliyet çağlarına götürecek nostaljik objelerden mutlaka almalısınız. "Karntner Strasse" caddesinde alışveriş yapmak için aradığınız bir çok ürünü bulabileceğiniz bir caddedir

Çalışma Durumu

Avusturya Devleti ülkesine eğitim için gelen yabancı öğrencilere aylık 600 € ya kadar resmi calışma izni vermektedir. Bu çalışma hakkı Almanca yeterlilik sınavını geçtikten sonra elde edilebiliyor. Ancak calışacağınız işi kendinizin bulması gerekmektedir, yani devlet bu konuda size yardımcı olmuyor. Bu konuda Avusturya Öğrenci Derneğinin internet sitesi başta olmak üzere ( www.oeh.ac.at  ) diğer bir çok internet sitesinden iş imkanlarını araştırmanız mümkün. İş bulduğunuz zaman firmanız sizin adınıza o bölgeden sorumlu İş ve İşçi Bulma Kurumuna (AMS) gerekli müracaatı yaparak gerekli olan izin belgesini alabilir. Burada belirtmemiz gereken önemli bir husus iş imkanlarının kısıtlı olması. Şu an Avusturya`da önemli ölçüde işsizlik sorunu yaşanmaktadır, dolayısı ile buradaki öğrencilerin iş bulmalarını da zorlaştırmaktadır. Yaz aylarında nispeten daha rahat iş bulunabilmektedir. Yıllık izinlerine çıkan işçiler yerine çeşitli firmalar geçici olarak öğrencileri istihdam etmektedir. İyi derecede bir İngilizce, çok hareketli olan Turizm sektöründe iş bulmanızı kolaylaştırabilir.

Eğlence ve Kültür

Avusturya, dünyanın hiç bir devletinde olmadığı kadar sanat ve kültürü teşvik etmekte. Bu alanda çok sayıda alternatife sahipsiniz. Hem de son derece düşük paralar karşılığında.
Wiener Oper (Viyana Operası) ve Burgtheather ilk akla gelenler. Ayrıca çok sayıda tiyatroda kaliteli değişik oyunlar sergilenmekte.
FALTER adlı haftalık dergiyi alarak Viyana’daki sanat programını daha kolay takip etmek mümkün.

Avusturya’da görülecek yerlerin sayısı sınırsız. Üstelik bu güzellikler sadece Viyana ile sınırlı değil. Tuna boyunda güzel dinlenme yerleri (Wachau), Viyana’da mimari, Karlskirche, Stephansdom, Hofburg, Belvedere, Palais der Ringstrasse... görülmeden geçilmeyecek güzelliklerden bir kaçı.

Ayrıca ¾’ü Avusturya’da bulunan Alpler Avusturya’da görmeden geçmemeniz gereken güzellikte. Turizmde dünyaca ünlü Avusturya Alpleri son derece modern teleferik ve tünel sistemleriyle donatılmış durumda. Kayak, dağ yürüyüşü, tırmanma sporları için buralar sizleri bekliyor.

Gece Hayatı da son derece renkli Viyana’da. Çok sayıda bar, kahvehane, cafe, discothekler canlı bir görüntü katıyor Avusturya’da üniversite hayatına. Buralarda genelde öğrencilere yönelik indirimler uygulanmakta.

Sağlık Sistemi

Avusturya`da devlet üniversitelerinde yada devlet tarafından tanınan üniversite / yüksekokullarda okuyan öğrenciler sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Sağlık sigortası hastane ve doktor masraflarının tamamını kapsar. Avusturya türü ne olursa olsun öğrenci (üniversite / yüksekokul, dil kursu) olarak gelen herkes bulunduğu eyaletin sigorta kurumuna kendisini kaydettirmesi gerekir. Üniversitenin hazırlık dil kursuna katılan öğrenci, kurs kaydını yaptırdıktan sonra öğrenci belgesi ve kurs kayıt belgesiyle birlikte sosyal sigortalar kurumuna öğrenci sigortası için basvuruda bulunur. Bu basvuruyu İdealsas. olarak öğrencimizle birlikte yaparız.

İklimi ve Bilgi Örtüsü

İklim

Avusturya'nın büyük bölümü, karasal ve okyanus etkileri gösteren, Orta-Avrupa geçiş ikliminin etkisi altındadır. Yoğun yağış ve Batı rüzgarı iklimi etkileyen önemli etkenlerdir. Alp bölgesinin kendine ait bir iklim özelliği vardır. Bu bölgede yazlar serin, kışlar bol kar yağışlıdır. Burada yıllık yağış 3000 mm. seviyesine ulaşır.
Ülkenin kuzey ve batısını etkisi altına alan okyanus etkisi nedeniyle bu bölgelerde yağışlar daha düşük (yıllık 2000 mm.) ve yıl içinde sıcaklık farklılaşmaları daha stabildir. Kışlar bu bölgelerde göreceli olarak yumuşak ve yazlar da sıcak geçer. Salzburg'da ortalama sıcaklık Ocak ayında -2°C Temmuz'da 18°C'dir.
Ülkenin doğusunda karasal iklim egemendir. Bu bölgede kışlar çok sert ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle kar şeklinde olup, alçak yerlerde yağmur halinde olur. Hava sıcaklığı kışın genellikle 0°C'ın altında bulunur. Bu zamanda dahi hava açık ve berrak olduğundan kış sporlarına elverişlidir. Ortalama sıcaklık Ocak ayında -4°C, Temmuz ayında 18°C'dir. Bu bölgede yıllık yağış oranı 600 mm. civarındadır.
Tuna Nehri kış aylarında donduğundan, ulaşımın aksamaması için buz kırma çalışmaları devamlı yapılır. Yükseklerde fırtınalar bazen çok şiddetli olur. Kara iklimi özelliğinden dolayı yaz ayları sıcak geçer. Sıcaklık ortalaması 20°C'ın üzerindedir. Bu mevsimde az miktarda da olsa yağış görülür.

 

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar

Ülkenin toplam alanının yarıya yakını ormanlıktır. Kuzey Alplerin ön bölgesini daha çok meşe ve kayın ağaçlarının hakim olduğu ormanlar kaplar. Waldviertel ve Hausruck bölgeleriyle merkezi Alpler'in doğu kısmı kayın, meşe, akçaağaç, ladin ağırlıklıdır.
Avusturya'nın en önemli çevre sorunu sanayi, turizmin yol açtığı yoğun trafik ve çevre ülkelerin çevre kirliliğinin büyük katkıda bulunduğu asit yağmurudur. Ormanlık alanın dörtte biri bu problemden etkilenmektedir ve kimi bölgelerde ağaç sayısında hızlı bir azalma gözlenmektedir. Yoğun tarım, elektrik enerjisi elde etmek üzere yapılan barajlar ve ormanların azalmasıyla ortaya çıkan erozyon ülkenin diğer önemli çevre sorunlarıdır.
Avusturya'nın hayvanlar dünyası Orta Avrupa'nın çeşitliliğini gösterir. Dağlık bölgelerin tipik türleri dağ keçileri ve dağ sıçanlarıdır. Ormanlarda ayrıca karaca, alageyik ve yaban domuzları da yaşar. Ülkede 1997 yılından beri koruma altında bulunan iki düzine kadar özgür kahverengi ayı yaşamaktadır. Ülkenin doğusunda tarla faresi ve tarla sincabına rastlanır.
Ülkenin toplam alanının % 24'ü doğal koruma altındadır. Avusturya'da üç doğal park, yüzlerce de koruma alanı ve doğal park bulunur.

Siyasi Sistemi

Avusturya anayasasına göre ülke demokratik federal bir cumhuriyettir. Burgenland, Karintiya, Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg ve Viyana olmak üzere dokuz eyâletten oluşmaktadır.
Devlet Başkanı, Federal Cumhurbaşkanı sıfatı taşır. Anayasa, altı yıllık bir devre için devlet başkanının halk tarafından seçilmesini şart koşmuştur. Federal Cumhurbaşkanı dış meselelerde devleti temsil eder. Anlaşma ve kanunları imzalar, şansölye, yardımcı şansölye, bakan ve diğer yetkilileri tayin eder. Başkan aynı zamanda meclisi toplar, fesheder ve tatile sokabilir.
Hükümet başkanı ise Şansölye olarak da bilinen Federal Başbakan'dır.
Parlamento iki kamaralıdır: Bundesrat (Eyaletler Meclisi), eyalet parlamentoları tarafından seçilen 62 milletvekilinden; Nationalrat (Millî Meclis)) ise nisbi temsil ile doğrudan seçilen 183 üyeden oluşmaktadır. Nationalrat adaylarının en az 19 yaşını doldurma şartı vardır. Bundesrat'ta hangi eyaletin kaç parlamenterle temsil edileceği, eyaletin nüfusuna bağlı olarak belirlenir. Bu meclis sadece danışman fonksiyonuna sahip olmasına karşın, kimi yasaların çıkmasını geciktirebilir.
Avusturya'da oy kullanma yaşı 16'dır.
 

Ekonomik Durum

Avusturya ekonomisi, sanayi, turizm ve tarıma dayanmaktadır. Tarıma elverişli toprakları azdır. Bol ürün alabilmek için modern tarım İkinci Dünya Savaşından sonra hızla gelişmiştir. Ülkenin alçak bölgelerinde bulunan çayırlık alanlarda hayvancılık gelişmiştir.
Ekonomisinin ana kaynağını meydana getiren sanayi dalında, pik demir ve ham çelik, alüminyum üretimi ön sıralarda yer alır. Kağıt, kimyasal madde ve plastik diğer sanayi ürünleridir.
Avusturya, dünyanın önde gelen tabii magnezit üreticisidir. Schwechat'taki büyük petrol rafinerisi, ülkenin toplam petrol ve petrol ürünleri tüketiminin dörtte üçünü karşılar.
Geniş ormanlarından elde edilen kerestenin sadece bir bölümü ülkede işlenir. İşlenmemiş kereste ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında yer alır.
En önemli ihraç ürünlerini; makinelar, elektronik araçlar, maden ürünleri, kağıt, elektrik enerjisi, gıda maddeleri meydana getirir.

Para ve Banka

Avusturya’ nın para birimi diğer Avrupa Birliği üyelerinin, birliğe yeni iştirak etmiş ülkeler dışında, neredeyse tümünde olduğu gibi Euro`dur. Herhangi bir bankadan, havaalanı veya kent merkezi gibi yerlerde bulunan döviz büroları veya makinelerden, çoğu oteller ve bazı seyahat acentalarında Euro bozdurabilirsiniz.

 

Bankalar; 08:00 – 15:00 (Ptsi-Per), 08:00 – 17:30 (Çar) açıktır.

Toplu Taşıma

TRAFİK: Genelde, araçlar yayalara saygılı. Trafik ışıklarına harfiyen uyuluyor. Kaldırıma çıkmadığınız zaman, araç sürücüleri hareket etmiyorlar. Bütün kaldırımlar: başı ve sonu, yolla birleşecek şekilde yapılmış. Böylece: bebek arabası, bisiklet, paten, kaykay, bavul taşıyan veya engelli insanlar, rahatlıkla şehri dolaşabiliyorlar.

 

BİLETLER: Tramvay ve otobüslerde: otomatik makinelerden veya kondoktörden bilet satın alabilirsiniz. Ana trenlerde ise, biletleri: satış büroları veya otomatik bilet makinelerinden satın alabilirsiniz.
Tramvay, otobüs ve metro için geçerli, tek kullanımlık bilet: 1.5 euro.
24 saatlik seyahat pasoları: 5 euro.
72 saatlik seyahat pasoları: 12 euro.
Bunların dışında: tüm ulaşım sistemlerinde kullanılabilen ve 72 saat geçerli olan “Vienna Card” isimli bir uygulama var. Bunun ücreti: 16.90 euro. Bu kart: aynı zamanda, şehirde bulunan bir kısım müzeler ve turistik yerlerde de, sahibine indirimler sağlıyor.
Ulaşım araçlarında: bilet soran, herhangi bir görevli yok. Biletler: araçlardaki otomatik makinelerde okutuluyor. Makine: biletin üzerine tarih basıyor.
Bunun dışında: örneğin: tramvaya binmek istediğinizde, turnike aramayın. Çünkü: yok. Bilet okutulan minik kutucuklar var. Ama, bu kutucuklara herhangi bir bilet okutmadan da tramvaya binmek mümkün. Sizin tercihinize bırakmışlar, size güveniyorlar. Ancak: duyduğuma göre: özellikle Cuma, Cumartesi geceleri ve Pazar günleri bilet kontrolleri yapılıyormuş. Bu kontrolleri yapanlar, yanlarında polis bulunduruyorlarmış. Kaçak binmenin cezası: 80-90 euro. Yok, ben bilet parası vermem, kaçak binerim derseniz, yakalandığınızda ve ceza aldığınızda “Avusturyalıların ırkçılık yaptıkları” konusunda şikayet etme hakkınız olduğunu kabul etmiyorum.

 

BİSİKLET: Şehirde, kilometrelerce uzunluğundaki bisiklet yolları mutlaka dikkatinizi çekecektir. Bu bisiklet yollarında: trafik işaretleri bile var. Bu küçük ülkede, bunları görünce, her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü hissediyorsunuz.

 

TAKSİ: Sıkışık zamanlarda, şehirde taksi bulmak sorun. Çünkü: taksiler yetersiz kalıyor. Taksilerde “taksimetre” bulunuyor. Gün içinde başlayan oran: 2.5 euro. Pazar günü ve resmi tatil günlerinde ise, bu oran: 2.6 euro.
Eğer, şehir dışına çıkmak istiyorsanız: taksiye binmeden önce, mutlaka fiyatı konuşmalısınız.

 

TRAMVAY: Şehirdeki en büyük ulaşım aracıdır. Yaklaşık: 35 noktaya sefer yapılıyor. Tramvaylarda: değişik uygulamalar var. Eğer: önünde mavi işaret ve arkasında “Schaffnerlos” yani “kondoktörsüz” yazısı varsa: bu tramvaya “Entwerter” yazan kapıdan binin ve biletinizi makinede damgalatın. Ama, biletiniz yoksa: ön kapıdan binin ve bilet satış makinesinden, bilet satın alın. Kondöktörlü tramvaylarda: biletiniz yoksa, sürücü aynı zamanda kondöktörlük görevi yapıyor ve size bilet satabiliyor. Tramvaydan söz edince: Viyana şehrinde, size mutlaka yapmanızı önereceğim bir şey var. Çok kalabalık olmayan saatlerde: “Ring” üzerinde sefer yapan tranvaya binin, bir tur yaklaşık 30 dakika sürüyor, bu yolculuğunuzda: oturduğunuz yerden: Üniversite, Parlemento binası, Borsa binası gibi güzel yapıları görebiliyorsunuz. Hatta: hoşunuza giden bir yerde, tranvaydan inerek, gezinize yürüyerek devam edebiliyorsunuz.

 

METRO-U-BAHN : Şehrin metro hattında: u1’den u’6’ya kadar, altı tane hat var. Bu hatlar: kentin belli-başlı noktalarını kapsıyor. Metro biletlerini: otomatik makinelerden veya bilet gişelerinden satın alabilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi, metro hatları, şehrin birçok önemli merkezinden geçiyor. Hatta, Tuna nehri üzerinden geçen hat bile var. Bu hatlar üzerindeki metro araçları: saat: 05.30-00.30 arasında çalışıyor. Metro istasyonlarının hemen girişinde: o hattın her iki yönündeki tüm metro duraklarını da gösteren tabelalar görebiliyorsunuz. Bu güzel uygulama sayesinde, ineceğiniz istasyonun ismini gördüğünüz yöndeki metroya biniyor ve kaybolmuyorsunuz. Metro: elbette trafik sıkışıklığı derdi olmadığından, kullanmanızı önereceğim ilk alternatif. Metroların kaç dakikada geleceğini gösteren, elektronik panolar da var.

 

FİAKER: Bunlar, romantik faytonlar ve genellikle “Hofburg” yakınlarında bulunuyorlar. Sürücüleri: tarihi karekteristik özellik taşıyan kıyafet giyiyorlar. Eski şehir içinde: 20-60 dakika arasında tur düzenliyorlar. Fiyatları da, bu turun süresine bağlı olarak değişiyor. Evet, turistler için, bunlarla yapılan geziler ilginç oluyor.

 

VİENNA-LİNE: İngilizce konuşan bir rehber eşliğinde yapılan bir otobüs turu. Gezi: Staatsoper (Devlet Operası) önünden başlıyor. Gezi yolu üzerinde: 13 durak var. Tur, yaklaşık 2.5 saat sürüyor

Haberleşme

00+90+alan kodu+telefon numarası. (Cep telefonları çalışmaktadır.)

Konaklama

Geçici Konaklama: Tüm havaalanı ve istasyonlarda bir otel/pansiyon kılavuzu vardır. Ucuz otel ve pansiyonlarda gecelik oda fiyatları 20 € ile 40 € arasında değişmektedir. Ayrıca Avusturya öğrenci mübadele ofisi Erasmus programı dahilinde gelenler ve devlet bursiyerleri için ev ve yurt sağlanmasında yardımcı olmaktadır. İdealsas öğrencilerinin geçici barınma gibi bir sorunları yoktur; havalimanından alındıktan sonra doğrudan kendileri için ayarlanmış yurtlarına veya kiralanmış evlerine götürülürler.

 

Kalıcı Konaklama: Bir ev bulmanın en hızlı yolu yerel gazetelerde çıkan ilanları takip etmek ya da bir emlak bürosu ile görüşmektir. Viyana’daki mobilyalı ya da mobilyasız dairelerin aylık kiraları 300-550 Euro arasındadır (iki oda + mutfak + banyo). Kiralar evin bulunduğu yere ve evin niteliğine bağlı olarak değişmektedir. Öğrenci yurtları için bekleme süreleri vardır ve en geç bir sömestre önce başvuru yapmak gerekmektedir. İdealsas anlaşmalı kurum ve kuruluşları vasıtasıyla öğrencilerine yapmak istedikleri harcamaya uygun, okuyacakları üniversiteye yakın, temiz ve güzel bir yurt veya ev bekleme süresi olmaksızın ayarlamaktadır ve bu hizmet sunduğumuz eğitim servis paketine dahildir.
 

Burs Veren Kuruluşlar

Aşağıda başvurabileceğiniz bazı Burs Programlarını görebilirsiniz. Ancak burslar kontenjan dahilinde verildiği için burs alma garantisi bulunmamaktadır.

 

• Eine-Welt-Stipendienprogramm (EZA-1528) Bursu

Lisans & yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerine öğrenim durumuna göre aylık burs olarak verilmektedir. Başvuru için öğrencinin Avusturya`da bulunması gerekmektedir.

Aylık burs miktarı:

- Lisans öğrencileri için aylık 400,-€
- Yüksek Lisans öğrencileri için aylık 475,-€
- Doktora öğrencileri için aylık 510,-€

Başvuru formları Avusturya konsolosluklarından ve bağlantı bürolarından temin edilebilir.

 

• Nord-S Dialog Program (EZA-894) Bursu

Doktora öğrencileri için 36 ay, araştırma görevlileri için 12 ay süreyle verilmektedir. Öğrencinin hastalık sigortası primi ÖAD tarafından yatırılır.

Aylık burs miktarı:

- Doktora öğrencileri için aylık 940,-€
- Araştırma görevlileri için aylık 1040,-€

Başvuru formları Avusturya konsolosluklarından ve bağlantı bürolarından temin edilebilir.

 

• Ernst Mach Bursu

Türkiye`de doktora programına kayıtlı veya doktora programından mezun olup herhangi bir üniversitede görevli kişiler başvurabilir. Ernst Mach bursuna başvuruyu ancak, yukarıdaki EZA-894 bursuna, okuduğu bölümden dolayı başvuru hakkına sahip olmayanlar yapabilir. Doktorasını henüz tamamlamamış 35 yaşının altındaki öğrenciler doktora yaptıkları üniversiteden öğrenci belgesi ve doktora tezinin ayrıntılı dökümünü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin iyi derecede Almanca veya İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Süresi: 1 - 9 ay
Aylık burs miktarı:
-Doktora öğrencileri için aylık 940,-€
-Doktorasını yapmış araştırma görevlileri için aylık (30 yaşın üstünde) 1040,-€
Türkiye`li bursiyerlerin yol masrafları da Ernst Mach Bursu tarafından karşılanmaktadır, ihtiyaç halinde barınma yardımı da yapılmaktadır.
Bursiyerler hertürlü öğrenim harcından muaf tutulup, gerekli durumlarda kaza ve hastalık sigortaları da ÖAD tarafından yaptırılmaktadır.
Başvuru formları Avusturya konsolosluklarından ve bağlantı bürolarından temin edilebilir.

 

• Fachausbildung für Angehörige aus Entwicklungslandern (EZA-654) Bursu

Yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri için 3-12 ay süre ile verilmektedir. Amacı yabancı öğrenci ve araştırma görevlilerine branşlarında araştırma ve proje imkanı sunmaktır.
Miktarı:

- Yüksek lisans öğrencileri için aylık 880,-€
- Doktora öğrencileri / doktora mezunları için aylık 940,-€
- Araştırma görevlileri için 1040,-€

Bursiyerler hertürlü öğrenim harcından muaf tutulup, gerekli durumlarda kaza ve hastalık sigortaları da ÖAD tarafından yaptırılmaktadır. Başvuru formları Avusturya konsolosluklarından ve bağlantı bürolarından temin edilebilir.

Vize Bilgisi

Avusturya'ya Üniversite Eğitimi veya Dil Kursu için gelecek olan öğrencilerimizin Avusturya Konsolosluklarından "Aufenthaltserlaubnis für Studierende" isimli vize almaları gerekmektedir. İlk vize başvurusu bulunduğunuz ülkenin Avusturya Konsolosluklarından yapılması mecburidir. Yani herhangi bir şekilde Avusturya'da bulunuyor olsanız bile ilk Öğrenci Vizesi başvurusunu vatandaşı olduğunuz veya yerleşik ikamet ettiğiniz ülkeden yapmanız gerekmektedir.
Daha sonraki vize uzatmaları Avusturya’da İkamet ettiğiniz şehrin belediyesinde gerçekleşecektir. Turist vizeleri, kişi öğrenci olsa bile kesinlikle uzatılamamaktadır. Ancak Sanat Akademisi ve Konservatuvara kabul alacak öğrenciler yetenek sınavını geçmeleri durumunda istisnai olarak vizelerini uzatabilirler.

Avusturya`ya gelen öğrencilerdeki artış vize alımlarında zorlukları beraberinde getiriyor. Türkiye'deki Avusturya Konsolosluklarının vize evraklarını Avusturya Belediyelerine geç ulaştırmaları, Belediyelerdeki yoğunluğun artmasına rağmen çalışan memur sayısının artırılmaması vize bekleme sürecini uzatıyor. Son zamanlarda öğrencilerin vize başvurularının sonuçlanması 1 – 5 ay kadar sürebilmektedir. Şuanda vizelerin çıkma ortalaması 3 ay civarındadır.

İlk olarak öğrencilerimiz 4 aylık Avusturya`ya giriş icin geçici vize almaktadırlar. Bu vize ile giriş yapan öğrenci Avusturya'daki nihai ikametine yerleşip, Okul ve Kurs kayıtlarını yaptırıp Öğrenci Sigortasını aktif hale geçirdikten sonra, daha önceden hazırlanmış olan 1 yıllık Schengen vizesini almaktadır. Sonraki yıllardaki vize uzatımı sürekli birer yıllık periyotlarla olmaktadır.

İdealsas olarak öğrencilerimizi Avusturya'da Üniversite okumaya karar verirken bu bekleme sürecini göze almaları konusunda uyarıyoruz. İyi bir planlama ile bu bekleme süreci Avusturya için çok güzel bir ön hazırlık olarak değerlendirilebilir. Zira öğrencilerimizin büyük çoğunluğu ön Almanca bilgisi olmadan Avusturya'ya gelmekte ve eğitim sürecinde bunun zorluklarını görmektedir. Vize bekleme sürecinde takip edilecek bir Almanca Kursu Almanca eğitimine Türkçe olarak ön giriş yapmak için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Aşağıda Avusturya Ankara ve İstanbul Konsolosluklarının vize için istemiş oldukları evrakların listesini bulacaksınız. Vize başvuru formlarını başvuracağınız Konsolosluktan temin edebilirsiniz.

Avusturya Konsoloslukları 2004 yıllından itibaren Randevu sistemine geçmiştir. Öğrencilerimizin daha önceki yıllarda olduğu gibi Konsolosluğa evrakları teslim edebilmek için günlerce sırada beklememektedirler. Bunun için bulunduğunuz yerdeki herhangi bir İş Bankası Şubesine gidip 9 € yatırmanız ve bir şifre almanız gerekiyor. İş Bankasından alacağınız bir Şifre ile bir sonraki iş günü Avusturya Konsolosluğunu arayıp başvuru için Randevunuzu alabilirsiniz.

İdealsas'ın Notu: Ağustos sonu gibi başvuruda bulunan bir öğrencinin okul akseptansının gelmesi 5-6 hafta, vizesinin de çıkması 2-3 ayı bulduğu dikkate alınırsa, Kasım sonu, Aralık başı gibi Avusturya'ya gelebileceği ve öncelikle bir dil kursuna başlayabileceği ve Ocak ayında ise Üniversitenin Almanca hazırlık kursuna başlayabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısı ile Ağustos ayından başvuran öğrenci Kasım-Aralık ayına kadarki süreden Türkiye'de Almanca öğrenmeye başlayabilir.

Vize Başvuru Adımları ve İşlemleri

Ankara Konsolosluğu İçin;

• Büyük harfler ile gerçeğe uygun eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu (Müracaat Formunu Konsolosluktan temin edebilirsiniz)
• Geçerli bir adet Pasaport (Geçerlilik süresi az 6 ay olması gerekmektedir. Avusturya"daki prosedür ve fiyat farkı göz önünde bulundurulduğunda Pasaportunuzu mümkün olduğunca uzun süreli almanız öğrencilerimizin faydasına olacaktır.) Pasaportun 2. , 3. , geçerlilik süresinin kaydedildiği sayfa ve 60. sayfalarının fotokopileri.
• Her müracaat Formu için bir adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğrafta kişinin yüz çehresi, yani yüz, alın, kulak ve boyun açık olmalı ve net görülebilmeli.
• Avusturya"daki bir Üniversiteden kabul belgesinin orijinali ve fotokopisi (Bescheid).
• Okulunuzun mezuniyet diploması orijinali ve fotokopisi.
• Türkiye"de kaydınızın bulunduğu üniversiteden "Üniversite Kayıt Belgesinin" orijinali ve fotokopisi.
• Doğum Kayıt Örneğinin orijinali, fotokopisi ve noter tasdikli almanca tercümesi.
• Gelir belgesi: En az 5.100 € değerinde bir meblağın belgelenmesi veya hesabın bulunduğuna dair bir bankanın kullanıma açık hesap cüzdanı veya hesabın bulunduğuna dair belge. Bu hesabın Avusturya"daki bir bankada açılmış olması veya Türkiye"den Avusturya"daki bir bankaya havale edilmiş olması.
• Avusturya"da ikamet edeceğinizin yerin belgelenmesi.
• Avusturya"da kalacağınız ilk 2 hafta için sağlık sigortası.
• Adli sicil kaydı ve yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş tasdikli almanca tercümesi (En fazla 4 hafta önce alınmış olabilir.)
• Sağlık raporu ve tasdikli almanca tercümesi (yeminli tercüman tarafından çevrilmiş.)
Müracaat için verilen bütün evrakların ayrıca fotokopisi gerekmektedir.
Vize harçları 75 € dur.

 

İstanbul Konsolosluğu İçin;

Bu tür bir başvuru için sadece Avusturya Başkonsolosluğu'nun Vize Bölümünden temin edebileceğiniz Özel Başvuru Formu mevcuttur. Bunu alarak eksiksiz doldurmanız ve tekrardan Başkonsolosluğa teslim etmeniz gerekmektedir.
• Başvuru Formu
• Avusturya´da öğrenim görmek istediğiniz üniversite veya eğitim kurumunun akseptansı, yani Kabul Belgesi Orijinali ve Fotokopisi (Bescheid).
• 1 adet renkli fotoğraf
• Noter tasdikli pasaport tercümesi
• Noter tasdikli  ikametgah tercümesi
• Noter tasdikli Nüfus Cüzdanı sureti tercümesi
• Noter tasdikli ve 1 aydan eski olmayacak sabıka kaydı tercümesi (13 yaşından küçüklerden istenmez.)
• Avusturya´da kalacağınız evin kira kontratı veya yurdun kabul belgesi
• Sağlık Muayenesi Raporu (Muayene için Başkonsolosluktan belge alınacaktır.)
• Avusturya´daki geçiminizi nasıl sağlayacağınızı belgeleyen evraklar.(İlk başvurularda gidecek öğrencinin adına 5.000 € bakiyesi olan bir banka hesabı zorunludur.)
• Yabancı Dil biliyorsanız bunu kanıtlayan evraklar
• En son mezun olduğunuz veya devam ettiğiniz okuldan mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi
Sizi finanse edecek kişi Avusturya´da yaşıyorsa ondan gelmesi gereken evraklar:
• Noter tasdikli davetiye
• En son maaş bordrosu
• Noter tasdikli pasaport fotokopisi
• Kira kontratı veya ev tapusu fotokopisi
Yukarıda sıralanan tüm evraklar ve başvuru formu, başvuru formunun içine 2 nüsha halinde (1 nüsha orijinal + 1 nüsha fotokopi) konup Vize Bölümüne, önceden alınmış olan randevu gününde teslim edilecektir. Konsoloslukta kalmasını istemediğiniz evraklardan mutlaka iki fotokopi getiriniz.

Başkent

Viyana

Resmi Dil

Resmi dil Almanca'dır. Ancak İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nüfus

8,123.000

Para Birimi

Euro

Saat Dilimi

GMT +1

Ülke Hakkında

Viyana kentini ve Tuna Nehri’nin bir bölümünü sınırları içerisinde bırakan Avusturya, dünyaca ünlü üzüm bağlarına da sahiptir. Dünyanın ulaşılabilen en geniş (1640m'lik yükselti) buz mağaraları olan Eisriessenwelt Mağaraları, Alpler'in uçsuz bucaksız ovaları, tarihi ve kültürel yerleşim alanları ile bir dağ kenti olan Innsbruck, Alpler'de yer alan ve en keyifli kar kayağı alanlardan biri olan Stubai Vadisi, Neusiedl ve Wolfgang gibi göller, Avusturya'nın turistik cazibe merkezlerine birkaç örnektir.

Tuna Nehri üzerinde uzanan Viyana, ülkenin başkenti olmanın yanı sıra çayırlık alanlar, yeşil renge bürünmüş tepeler ve dağlar arasında kurulu olan etkileyici bir kenttir. Woflgang Amadeus Mozart'ın doğduğu kent olan Salzburg, bulundurduğu kiliseler, kaleler ve saraylar ile görülmeye değer bir kültür merkezidir.

Büyükelçilik ve Konsolosluk

Avusturya Büyükelçiliği , Ankara Konsolosluğu
Atatürk Bulvarı No:189 Kavaklıdere – Ankara
Tel: 0312- 4195223 - 24
E-Mail: ankara-ob@bmaa.gv.at
 İnternet: www.austria.org.tr

 

Avusturya Büyükelçiliği - İstanbul Konsolosluğu
Köybaşı cad. No. 46 34464 Yeniköy, İstanbul
Tel: 0212- 262 93 15
E-Mail: istanbul-gk@bmaa.gv.at
İnternet: www.austria.org.tr

Olumlu Yönler

o Türkiye’de ÖSS sınavında aldınığınız puan ile yerleştirildiğiniz programdan memnun değilseniz, Viyana Üniversiteleri üstün öğrenim kalitesi ile sizleri beklemekte.

o Yurt dışından gelen öğrenciler için harçların dönem başına sadece 726,- Euro oluşuyla Türkiye deki birçok üniversiteyle kıyasla çok daha uygun şartlarda kaliteli eğitim almanız.

o Yabancı öğrenci olarak 01.01.2003 tarihinden itibaren aylık 600, € ‘yu geçmeyecek ücretler ile çalışma hakkınızın olması.

o Tüm Avrupa’da yaşam standartı olarak Zürih ile birlikte yıllardır birinciliği paylaşan ve bilgiye ulaşmada mevcut olan geniş imkanları ile kültür ve sanat şehri Viyana’da üniversite okumak veya lisansüstü eğitim yapmanın ayrıcalığı.
 
o Üniversitelerin size sunmuş olduğu bilgisayar, internet, laboratuar ve zengin kütüphanelerin kullanımıyla yakalayacağınız akademik avantaj.

o Belki hepsinden de önemlisi öğrenim kalitesi tüm dünyada tartışılmaz üstün kabul edilen bu ülkenin üniversitelerinden alacağınız ve kariyerinizin için belirleyici olacak üniversite, master veya doktora diplomaları.
 

Güvenlik ve Acil Durumlar

Ambulans 144, Polis 133, İtfaiye 122

Yıllık Kişi Başına Düşen Milli Gelir

50.500 $


Öğrenci İzlenimleri

Avusturya Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız