MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Romanya Dil Okulları  Romanya  Dil Okulları

Kısa Bilgi

2004 yılında Avrupa Birliğine tam üye olan Romanya Türkiye’nin kuzeybatısında ve Balkan Yarımadasının kuzeydoğusunda bir Doğu Avrupa ülkesidir. Doğuda Karadeniz, Ukrayna ve Moldova, kuzeyde Ukrayna, batısında Macaristan, güneyinde Bulgaristan ile çevrilidir. Nüfusu yaklaşık 22 Milyon olan Romanya'nın Başkenti Bükreş'tir. Başlıca büyük şehirleri ise Bükreş , Cluj- Napoca, İaşi , Constanta (Köstence) ve Braşov’dur. Romanya’nın iklimi orta nemlilikte olan tipik bir kara iklimidir. İklim, geniş ölçüde, mevsimlere ve bölgelere göre farklılıklar gösterir. Yaz ayları kurak ve sıcak, kış ayları ise sert ve karlı geçer. Sonbahar mevsimi uzun sürerken, İlkbahar çok kısa müddetle kendini gösterir. Türkiye ile tarihin getirdiği kültürel bağları olan Romanya, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için son yıllarda oldukça populer hale gelen seçeneklerdendir.


ŞehirlerTarih

Romanya Avrupa'daki en eski insan fosillerinin keşfedildiği ülkedir. 2002 yılında Romanya'nın batısındaki bir mağarada keşfedilen (Kemikli Mağara Rumence: Peştera cu Oase) bu fosillerin 42.000 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilmektedir. Romanya topraklarında kurulan ilk devlet Trakların kurduğu Daçya Krallığıdır. Bu devlet 101-107 yılları arasında Roma İmparatoru Trajan'ın orduları tarafından işgal edilerek Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldiler. Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra bu topraklar Gotlar, Hunlar, Avarlar, Slavların istilasına uğradı. 9.-11. yüzyıllar arasında Birinci Bulgar Devleti'nin bir parçası haline geldi. Bu dönemi Macar, Peçenek, Kuman ve Tatar istilaları izledi.
Rumenler ilk defa 14. yüzyılda kendilerine ait devletler kurmayı başardılar. Bu devletler 1310 yılında I. Basarab tarafından kurulmuş Eflak Beyliği ve 1352 yılında Dragoş tarafından kurulmuş Boğdan Beyliğidir. Günümüzdeki Romanya'nın bir parçası olan Erdel ise 10.-16. yüzyıllar arasında Macaristan Krallığının bir parçasıydı. 15. ve 16. yüzyıllarda bu üç ülke de Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girdiler. Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan tampon devletlerdi. Osmanlılara vergi verir, savaşlarda asker yardımı yaparlardı. Beyliklerin voyvodaları Rumen soyluları arasından Osmanlı padişahı tarafından atanırdı. Ayrıca bu beylikler İstanbul'un yiyecek ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynarlardı. Ancak Osmanlılar Romanya'yı hiçbir zaman tamamıyla ilhak etmediler. Bükreş ve Yaş gibi büyük Romanya şehirlerinde sık sık Osmanlı vatandaşlarına rastlandıysa da oranları azdı. Bu şehirler hiçbir zaman Sofya, Belgrad, Selanik veya Üsküp gibi Osmanlı karakteri kazanmadı. 18. yüzyıla kadar Eflak ve Boğdan'ın voyvodaları Rumenlerin arasından seçilirdi. 18. yüzyılda ise Fenerli Rumlar arasından seçildiler. Bu durum 1826 yılında Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasına kadar devam etti.
Osmanlılar 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nı kaybedince 1821 yılında Rusya'yla Bükreş Antlaşması'nı imzalayarak Besarabya'yı Rusya'ya bırakmak zorunda kaldılar. Besarabya Boğdan'ın Prut nehrinin doğusunda kalan kısmıydı. Bu anlaşma Boğdan'ı ikiye bölmüş oldu. 93 Harbi'nde Osmanlıların Ruslar karşısında aldıkları yenilgiden sonra 1878 yılında yapılan Berlin Antlaşması'yla Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını kazandılar. Romanya adı altında birleştiler. Ancak Rusya 1821 yılında ele geçirdiği Besarabya'yı geri vermedi. Bu bölge daha sonra SSCB'nin Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline gelecekti.
1881 yılında Romanya Krallığı ilan edildi. Alman Hohenzollern Hanedanından Prens Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig Romanya kralı olarak I. Carol adını aldı. Romanya I. Dünya Savaşı'na İtilaf Devletlerinin yanında katılarak savaştan karlı çıktı. Ancak II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer alarak Faşizme yöneldi. 1944 yılında Kızıl Ordu Romanya'yı işgal etti. 1947 yılında komünist Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 1967 yılında Nicolae Ceauşescu iktidarı ele gecirdi. Romanya'nın devlet başkanı oldu. 1989 yılında Romanya Devrimi'yle Ceauşescu iktidarı son buldu. Ceauşescu ve karısı alelacele düzmece bir mahkemede yargılanıp hemen kurşuna dizildiler. Böylece Romanya Batı tipi demokrasiye geçti. 2004 yılında NATO'ya 1 Ocak 2007 tarihinde de Avrupa Birliği'ne katıldı
 

Coğrafi Bilgiler

238,391 km²'lik bir alana yayılan Romanya, Avrupa'nın en geniş yüz ölçümüne sahip 12., dünyanın 82. ülkesidir. Ülke toprakları dünyanın %0.16'sına sahiptir. Bulgaristan ve Sırbistan ile olan sınırının büyük kısmı Tuna Nehri ile çizilen Romanya'nın, Tuna'nın bir kolu olan Prut Nehri ile de, Ukrayna'nın güneyi ile olan sınırı ve Moldova'nın tamamı ile sınırı çizilir. Tuna Nehri'nin, Karadeniz'e döküldüğü delta'nın büyük kısımı Romanya'dan geçmekle beraber ülkenin güneyi, güneybatısı, batısı ve kuzeydoğusu bu nehir ve kolları ile çevrilidir.
Ayrıca Tuna Nehri'nin kolu olan Tisza, Romanya'nın Ukrayna ile olan sınırının bir kısmını çizip Macaristan topraklarına girmektedir. Kısacası Tuna Nehri ülke toprakları için paha biçilemez bir öneme sahiptir.
Ülke toprakları güney ve doğuda kalan yerler hariç Avrupa'nın en dağlık alanlarından biridir. Dağlar ülkenin kuzeyi ile batısı arasında bir yay çizerek uzanır. En önemli dağlar Karpat Dağları olmakla birlikte ülkede yüksekliği 2,000 metreyi geçen kırktan fazla dağ bulunmaktadır.

Eğitim Sistemi

Romanya üniversitelerine kaytta ÖSS sınavında biryeri kazanmış olma şartı aranmıyor. Adaylar lise dipplomalarıyla başvuru yapabiliyor. Lisede almış oluğunuz ağırlıklı eğitime paralel olarak istediğiniz bölümde okuyabilirsiniz. Tıp, mühendislik gibi bölümlerde okuyabilmek için lisede matematik, fizik, kimya biyoloji gibi dersleri almış ve geçmiş olmanız gerekiyor. Diğer sosyal bölümlerde ise bunlar aranmıyor.
Romanya’da lisans eğitimi 3 yıl ( bazı mühendislik bölümlerinde 3.5 yıl), Master eğitimi ise 2 yıl surer. Tıp eğitimi 6 yıl, Diş Hekimliği ve Eczacılık ise 5 yıldır. Romanya’da birçok bölümü İngilizce olarak okuyabilirsiniz. İngilizce ya da Romence dil eğitimi alması gereken öğrenciler ilk yıl dil hazırlık programına alınırlar. Dil eğitiminin tamamlanmasının ardından bölüme başlarlar.
Birçok bölümde Romence olarak da eğitim almanız mümkün ve bu da hiç fena bir fikir değil aslında. Romence özellikle İtalyanca ve Fransızca ile aynı şablona sahip olan Latin kökenli bir dil olduğundan, Romenceyle birlikte Fransızca ve İtalyancayı da çok kolay bir biçimde konuşabileceksiniz. Romence ayrıca TIP eğitimi almak isteyenler için de ayrıca bir avantaj. Terminolojik olarak tamamen Latince olan TIP eğitimini Romence olarak almak aslınca İngilizce olarak almaktan daha avantajlı olacaktır. Özellikle TIP okuyan öğrenciler, zaten 3. yıldan itibaren, hastenede aktif görev alarak eğitime Romence devam etmek zorundalar. Dolayısıyla İngilizce olarak başlansa bile, ilerleyen zamanda Romenceye geçiş yapmak zorunlu. Bu nedenle TIP grubunda okuyanların eğitime Romence başlamarı daha mantıklıdır.
Üniversitelerin kayıtları her yıl Mayıs ayında başlar. Tıp fakültelerinde doğrudan eğitime başlamak isteyen öğrencilerin tüm belgelerini Temmuz ayı ortasına kadar teslim etmeleri gerekir. Önce dil eğitimi alacak olanların ise kayıt işlemleri Ağustos ayına kadar yapılmaktadır. Bazı üniversitelerde geç kayıt olan öğrencilere hızlandırılmış dil eğitim prgramı düzenlenir ve bu sayede öğrenciler Aralık ayına kadar kayıt olabilirler. Romanyada üniversite eğitim ücretleri devlet kontrolünde olduğundan tüm üniversitelerde yıllık üniversite harçları, soayal bilimler ve mühendisliklerde yıllık 2200-2700 Euro; Tıp diş hekimliği ve eczacılık bölümlerinde ise ortalama  5000 Euro civarındadır.  Bu ekonomik yapısıyla Romanya, YÖK denkliği olan ve İngilizce eğitim alabileceğiniz en ekonomik ülke seçeneklerinden biridir.
İngilizce seviyesi yüksek olmayan öğrenciler için ilk yıl Babes Bolyai üniversitesinde İngilizce ya da Romence hazırlık programı düzenlenmektedir. Tercihe göre öğrenciler bu program dahilinde Romence ya da İngilizce dil hazırlığı alabileceklerdir. Dil hazırlık programı yıllık 2450 Euro olup, üniversiteye ödenmektedir. Babes Bolyai üniversitesinde verilen dil eğitimi bakanlık onaylı olduğundan, eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar fakülte eğitimi için Babes Bolyai ya da tercih edecekleri diğer bir üniversiteye yerleştirilmektedirler
*Rakamlar bilgilendirme amaçlı olup, bunlar idealsas  hizmet satış ücreti değildir.*
 

Eğlence ve Kültür

Avrupalı Türk kayakçıların son yıllardaki gözde kayak merkezleri arasında Romanya'nın yeri bir başka. Ülkenin şatolarıyla ünlü Braşov'a 14 kilometre uzaklıktaki 1030 metre yükseklikteki Poinana Braşov'da çok sayıda kayak oteli bulunuyor. Pioana Broşov, Karpat Dağları ve çam ormanlarının arasında, kayağa yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkesin zevk ve arzusuna hitap eden, Romanya' nın dünyaca tanınmış ve Avrupa' nın en gözde kayak merkezlerinden biri... Poiana Braşov’da en uzunu 2860 metre olan dokuz büyükler ve iki küçükler için toplam 11 değişik uzunlukta pistlere sahip. Pistlerde gece ışıklandırması var. Gündüzleri Pioana Broşov'un muhteşem manzaralı pistlerinde kayak zevkini çıkartanlar, akşamları da merkezin yakınındaki ünlü şarap mahzeni Cerpul Carpatin'de yıllanmış şarapları tadına bakabilir.

TRANSİLVANYA: Transilvanya’nın kelime anlamı Ormanın ötesindeki ülke anlamına gelir.Vampirler şehri olarak bilinse de esasında burası bugünkü Romanya sınırlarında kalan ormanlık ve şatolarıyla ve şaşalı yapılarıyla ünlü sevimli bir bölgedir. Transilvanya’nın doğusunda yer alan Banat bölgesi de üzüm bağları ile meşhurdur.

Kara Deniz sahili boyunca uzanan plajlar, görkemli kaleler ve hisarlar, Ortaçağ kasabaları, Tuna Nehri deltası, tasvirli manastırlar, kaplıcalar, yürüyüşler için elverişli ve zengin yabani hayatıyla insanı cezbeden alanlar, ülke turizminin başlıca unsurlarıdır.

Ülkede bulunan çok sayıda kale ve hisar, Romanya'nın Ortaçağ tarihini çok iyi yansıtır. Sinaia'da yer alan Peles Kalesi, Avrupa'nın en güzel kalelerinden biridir. Alman Rönesans mimari tarzında inşa edilmiş olan kale, 160 odaya sahiptir. Brasov yakınlarındaki Bran Kalesi, Bükreş'te yer alan Kraliyet, Cotroceni, Parlemento ve Cantacuzino sarayları, Cluj'da bulunan Banffy sarayı diğer önemli olanlarıdır.
Romanya, sahip olduğu resimli manastırlarıyla dikkatleri çeken bir ülkedir. Özellikle Bucovina'da yer alan kiliseler, resim sanatının en güzel örneklerini sunar. Bu dini mekanlar, UNESCO Dünya Mirası olarak korunmaktadır.

Sibiu, Brasov ve Sighisoara, Avrupa'nın en iyi korunan Ortaçağ kasabalarındandır. Transilvanya'nın en önemli sembollerinden olan mimari yapılar, küçük evler, parke taşlarıyla döşenmiş kaldırımlara sahip dar sokaklar insanda hayranlık uyandırır.

Romanya, Avrupa'daki termal su kaynağı ve kaplıcanın üçte birine sahiptir. Bu sular, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Neptun, Eforie Nord, Covasna, Calimanesti, Govora, Herculane, Buzias, Mangalia, Borsec, Sovata ve Tusnad, ülkedeki başlıca kaplıcalardan birkaç örnektir.

Tune Nehri Deltası, Avrupa'nın en zengin, çok yönlü ve iyi korunan deltalarından biridir. Sayısız türde kuş, balık ve bitki türüyle insanı büyüleyen bu doğa harikası bölgede sandallarla gezintiye çıkmak mümkün. Deltada; yerleşim alanları, ıslak ve kuru çayırlar, kumdan ve çamurdan plajlar, ormanlar, akuatik alanlar ve göller bulacaksınız. Öte yandan Akdeniz sahili boyunca uzanan plajlar ve asma bahçeleri mükemmel tatil yerleri olarak ön plana çıkar. Özellikle Mangalia'dan Mamaia'ya kadar uzanan plajlar, çok çeşitli barınma ve eğlence imkanlarıyla doludur.
 

Öğrenci Yaşamı

Romanya yurtdışında yüksek öğrenim görmek isteyen kişiler için tercih edilebilecek ülkelerden bir tanesi. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu iki şehrinden bahsedilebilir Romanya´nın: Bükreş ve Constanta (nam-ı diğer Köstence).

 Romanya her şeyden önce bir Avrupa ülkesi olması hasebiyle diploma konusunda YÖK denkliğiyle hiç bir sorunu olmayan ve aynı şekilde denklik veya okula kayıt için ÖSS sonucu gerektirmeyen bir ülke. Okul harç ve yaşam masrafları diğer ülkelere kıyasen oldukça düşük. Örneğin 2008-2009 eğitim yılında harç miktarı tıp bölümü için 3600$, sözel ve mühendislik bölümleri için ise 3200$´dır. Bu okul ücretleri içerisine sağlık sigortası dahildir.

Romanya´da yaşam masrafları bir öğrenci için aylık 200-250 Euro arasında değişmektedir. Türkiye´ye yakın bir ülke olması da Romanya´da okumayı cazip kılan sebeplerden bir tanesi. Zira Bükreş´e otobüs ile ulaşım mümkün ve yol süresi de 11-12 saat kadar. Fakat otobüsle seyahat imkanından yararlanabilmek için mavi pasaport sahibi olmak gerekiyor çünkü yeşil pasaportun vizesiz seyahat imkanı Bulgaristan tarafından tanınmıyor. 
 

Türkiye İlişkileri

Romanya ülkemizden sonra Balkanların toprak ve nüfus bakımından en büyük ülkesidir. Coğrafi olarak da Türkiye’yi Batı’ya ve Kuzey Avrupa’ya bağlayan yollar üzerinde bulunan bir transit ülkesidir. Her iki ülkenin Karadeniz’e sınırdaş olması komşuluk ilişkilerinin yoğun biçimde yaşanmasına zemin sağlamaktadır.
 
1989 yılında gerçekleşen değişimden bu yana süren Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarının sonunda Romanya, 2004 yılında NATO üyeliğine, 1 Ocak 2007 itibariyle de AB üyeliğine kabul edilmiş ve böylece Batı’yla entegrasyon sürecini tamamlamıştır.
 
Romanya’nın, Türkiye ve Rusya başta olmak üzere bölgede önemli konuma sahip ülkelerle diyaloğu artmakta, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerine olan ilgisinin giderek arttığı gözlemlenmektedir.
 
Ülkemizin AB üyeliğinden yana olan Romanya, Türkiye’nin çevre bölgelerde istikrarın geliştirilmesine yönelik çabalarını takdirle karşılamakta ve desteklemektedir. Diğer taraftan Türkiye, nüfus, yüzölçümü ve ekonomik büyüme bakımlarından önemli bir AB üyesi olan Romanya ile diyalogun artırılmasından yanadır.
 
Bu çerçevede, dönemin Dışişleri Bakanı Diaconescu'nun 2009 Ağustos ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Türkiye-Romanya ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Romanya'da yaşayan yaklaşık 70 bin Türk ve Tatar Türk'ü soydaşımız bulunmaktadır. 2009 yılı sonu itibariyle Romanya’da 9.364 vatandaşımız yasal olarak ikamet etmektedir. 1 Ağustos 2010 tarihi itibariyle ülkemizde ikamet eden toplam 1.238 Romen vatandaşı bulunmaktadır.
 
Son Dönemde Gerçekleştirilen Üst Düzey Ziyaretler:
 
- Romanya Dışişleri Bakanı Cristian Diaconescu, 26-28 Ağustos 2009 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.
 
- Sayın Bakanımız 02-03 Temmuz 2009 tarihlerinde Romanya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.
 
- Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, 21 Ağustos 2008 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.
 
- TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan, 27-30 Mayıs 2008 tarihlerinde Romanya'yı ziyaret etmiştir.
 
- Sayın Cumhurbaşkanımız 2-3 Mart 2008 tarihlerinde Romanya’yı ziyaret etmiştir.
 
- Sayın Başbakanımız 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Romanya’yı ziyaret etmiştir.
 

İklimi ve Bilgi Örtüsü

Romanya, genel olarak ılıman bir iklime sahiptir. Dört mevsimin yaşandığı bir ülkedir. İlkbahar normal sıcaklıkların yaşandığı bir dönemdir. Yazın, oldukça sıcak geçer. Bu mevsimin en sıcak yaşandığı bölgeler, Temmuz ve Ağustos ayları arasında, ülkenin güney ve doğu bölümleridir. Sonbahar kuru ve serin geçer. Kış mevsimi, bölgeler arasında farklılıklar gösterse de soğuk bir dönem olarak yaşanır. Ülkede en sıcak ay Temmuz iken en soğuk ay Ocak'tır.

Siyasi Sistemi

Romanya, önceleri Sovyet Rusya kalkınma modelini benimsedi. Bununla beraber batı ülkeleriyle de dostane ilişkiler içine girdi. Bu vesileyle çok güçlükle kazanmış olduğu özerkliğini korumayı başardı. İMF’ye 1971 yılında üye oldu. 1981 yılında dış borç miktarı 15 milyar doları geçti. SSCB’de Gorbaçov’la başlayan ve bütün Doğu Avrupa’yı saran glastnost (yenileşme) hareketinden Romanya da etkilendi. Bunu önlemek için zamanın Devlet Başkanı Nicola Ceausescu (Çavuşesku) baskı ve şiddet yönetimini daha çok sertleştirdi. 1989’da Temeşvar’da yapılan gösterileri kanlı bir şekilde bastırdı. Bunun üzerine Ordu halkın yanında yer aldı. Çavuşesku devrildi. Siyasi etkinliği olan karısı ile birlikte kaçmak isterken yakalanıp kurşuna dizildiler. Böylece Romanya’da sosyalist rejim son buldu. Bir Milli Kurtuluş Cephesi Konseyi (MKCK) kuruldu. Konsey Başkanlığına geçici olarak İon İliescu getirildi. İlk serbest seçimlere geçilme kararı alındı. 20 Nisan 1990’da yapılan serbest seçimlerde İ. İliescu’nun başkanlığındaki MKCK, oyların büyük çoğunluğunu alarak yönetimi ele aldı. Romanya böylece parlamenter sisteme geçerek, serbest piyasa ekonomisini uygulamaya başladı.

Ekonomik Durum

Ülke ekonomisinin % 80’i tarıma ve % 8’i endüstriye dayanır. Ülke topraklarının % 90’ı ekime müsaittir. Fakat Romanya’nın milli gelirinin ancak % 40’ına yakın bir bölümü tarımdan karşılanır. Ülke dünyanın önde gelen tahıl üreticisi devletlerinden biridir. En önemli tarım ürünleri mısır, arpa, buğday, şekerkamışı, üzüm ve meyvedir. Bundan başka yulaf, çavdar, sebze, ayçiçeği, soya fasulyesi, tütün, pamuk, kenevir ve keten de yetiştirilir. Koyun, sığır ve kümes hayvanları yetiştirilmesi yaygındır. Balıkçılık önemli bir gelir kaynağı olup, daha çok mersinbalığı ve sakallı tatlı su balığı avlanır.

Romanya dünyanın on dördüncü büyük makina yapımı ve metal işçiliği bakımından gelişmiş ülkesidir. Daha çok traktör, lokomatif, elektrikli aletler ve yol delme techizatı yapılır. Endüstrisi esas olarak, demir ve çelik üzerine kurulmuştur. Bundan başka kimya sanayii, inşaat malzemeleri, çimento, kereste ve odun endüstrisi, gıda sanayii, tekstil ve kumaş dokuma, elbise ve ayakkabı imalatçılığı, lastik eşyalar ve petrol ürünleri endüstrileri mevcuttur.

Ülkede başlıca çıkarılan madenler; kömür, demir, petrol, metan gazı, boksit, manganez, kurşun, çinko, altın ve gümüştür. Romanya dünyanın onuncu tuz ve altıncı tabii gaz üreticisidir. Fakat, tabii gaz üretimi kömür ve demir ithalatına bağlı kalmaktadır.

Ülkenin para birimi Leu’dur. Turizm ülkenin önemli bir gelir kaynağıdır. İthalatının % 16’sını Rusya ile yapar. Diğer ithalat yaptığı ülkeler ise Almanya, ABD ve Irak’tır. Romanya’nın toplam ihracatının % 18’i yine Rusya iledir. Ayrıca Almanya’ya da ihracat yapmaktadır.

Romanya, hidroelektrik santralları ve su yolu ulaştırması bakımından müsait bir ülkedir. 1972 yılında Yugoslavya ve Romanya arasında Tuna Nehri üzerinde kurulan “Demir Kapı” geçidi, dünyadaki bu tip beş büyük projeden biridir. Ayrıca Bistrita, Olt ve Siret nehirleri üzerinde de hidroelektrik santralları kurulmuştur.
 

Para ve Banka

Bankalar; 09:00 – 12:00 v e 13:00 – 15:00 (Ptsi-Cum)

Toplu Taşıma

Metro (4 hat), hafif raylı sistem, tramvay, otobus, minübüs, taksi ile romanyada ulaşım sağlanmaktadır.

Sosyal Hayat ve Kültür

Romanya'nın, Orta ve Doğu Avrupa arasında bir geçiş noktasında bulunması kültürüne de yansımıştır. Ülkede hem Balkan hem Avrupa hem de komşu ülkelerin kültürlerinin bir karmaşası vardır. Romanya kültürü, erken dönemlerde Slav kavimlerden, özellikle Sırp ve Ukrayna kültürlerinden, sonraki dönemlerde Türk ve Müslüman kültüründen, 1990lı yıllara kadar da tekrar Slav kültüründen etkilenmiştir. Ülke kültürü son yıllarda özellikle Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Batı Kültürü'nden oldukça etkilenmiştir. Ülkenin çeşitli yerlerinde Rumen Kültürüne bağlı değişik alt kültürler bulunmaktadır. Ülkenin kuzeybatısında Macar Kültürü,]güneye doğru Bulgar Kültürü, güney batıda ise Sırp Kültürü ülke kültürünü oldukça etkilemiştir.

Haberleşme

Romanyada türkiyede kullandığınız cep telefonu hattınızı kullanabilirsiniz. Alternatif olarak telefon kulubelerini kullanarakda iletişim kurabilirsiniz.

Spor

Romanyada yoğun olarak takip edilen spor dalı türkiyede olduğu gibi futboldur. Romanyada birkaç futbol takımı avrupa kupalarında boy göstermektedir.

Konaklama

Romanyada eğitim alırken konaklama ihtiyacınızı üniversite yurtları ya da dilerseniz ev kiralama seçenekleriyle çözüyoruz. Üniversite yurtları genellikşle aylık 80 – 100 Euro arasıdır. 2-3 odalı ( paylaşım için) bir ev ise aylık ortalama 250-350 Euro maaliyetle kiralanabiliyor.

Türklere Bakışları

Romanyada yaşayan çok sayıda türk vardır. Romanlar ve türkler beraber yaşamaya alışmış milletlerdir.

Vize Bilgisi

Romanya vize si almak, diğer Avrupa ülkeleri için vize almanızdan daha kolaydır. Daha önceden alınmış bir Romanya vizeniz varsa ve turist olarak gitmek istiyrosanız, mülakata gitmeniz dahi gerekmez.
Vize alabilmeniz için, Romanya Vize Formu nu doldurmuş (Konsolosluktan alacağınız formlar daha güncel ve geçerli olacaktır), vize ücreti ni yatırmış, mülakata zamanında gelmeniz gerekmektedir.
Romanya vizesi mülakatınızda gidiş amacınızla ve nerede ne kadar kalacağınızla ilgili size sorulan sorulara kısa ve net cevaplar vermelisiniz.

Vize Başvuru Adımları ve İşlemleri

Öğrenci olarak Romanya Vizesi - Öğrenci olarak Romanya Vize Başvurusu
Romanya vizesi başvurusu Öğrenci olarak
• Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
• 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan muvafakat name, Uluslararası sağlık sigortası
• Ailenin gelir banka, şirket, gelir tablosu
• 2 Resim + Vize Ücreti (Ücretler konsolosluklar tarafından belirleniyor, değişebilir.)
• En az 6 ay geçerli pasaport (pasaport mutlaka imzalı olmalı)
• Vize başvuru formları şahsen öğrenciler tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Ayrıca formlarda Ev ve iş telefonları, isim ve doğum tarih/yeri yazılmalıdır.
• Vize alımı konusunda şirketimizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Öğrenci ve konsolosluk arasında sadece aracıdır.

Etnik Yapısı

Nüfusun %89,5'ini Rumenler oluşturur. Macarlar %6,6 ile nüfus içinde ikinci büyük gruptur. Bugün ülkede 535.250 Roman yaşamaktadır. Geri kalan %1,4 içinde en önemli gruplar Ukrainler, Almanlar, Lipovanlar, Türkler, Tatarlar, Sırplar, Slovaklar, Bulgarlar, Çerkesler, Hırvatlar, Yunanlar, Ruslar, İbraniler, Çekler, Lehler ve İtalyanlar'dır.

Başkent

Bükreş

Resmi Dil

Romence

Yüzölçümü

237,500 km²

Nüfus

22,215,421 (Temmuz 2009 verileri)

Para Birimi

Yeni Rumen Leyi

Saat Dilimi

GMT +2

İnternet Alan Adı Uzantısı

.ro

Ülke Hakkında

Kara Deniz sahili boyunca uzanan plajlar, görkemli kaleler ve hisarlar, Ortaçağ kasabaları, Tuna Nehri deltası, tasvirli manastırlar, kaplıcalar, yürüyüşler için elverişli ve zengin yabani hayatıyla insanı cezbeden alanlar, ülke turizminin başlıca unsurlarıdır.

Ülkede bulunan çok sayıda kale ve hisar, Romanya'nın Ortaçağ tarihini çok iyi yansıtır. Sinaia'da yer alan Peles Kalesi, Avrupa'nın en güzel kalelerinden biridir. Alman Rönesans mimari tarzında inşa edilmiş olan kale, 160 odaya sahiptir. Brasov yakınlarındaki Bran Kalesi, Bükreş'te yer alan Kraliyet, Cotroceni, Parlemento ve Cantacuzino sarayları, Cluj'da bulunan Banffy sarayı diğer önemli olanlarıdır.
Romanya, sahip olduğu resimli manastırlarıyla dikkatleri çeken bir ülkedir. Özellikle Bucovina'da yer alan kiliseler, resim sanatının en güzel örneklerini sunar. Bu dini mekanlar, UNESCO Dünya Mirası olarak korunmaktadır.

Sibiu, Brasov ve Sighisoara, Avrupa'nın en iyi korunan Ortaçağ kasabalarındandır. Transilvanya'nın en önemli sembollerinden olan mimari yapılar, küçük evler, parke taşlarıyla döşenmiş kaldırımlara sahip dar sokaklar insanda hayranlık uyandırır.

Romanya, Avrupa'daki termal su kaynağı ve kaplıcanın üçte birine sahiptir. Bu sular, birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Neptun, Eforie Nord, Covasna, Calimanesti, Govora, Herculane, Buzias, Mangalia, Borsec, Sovata ve Tusnad, ülkedeki başlıca kaplıcalardan birkaç örnektir.

Tune Nehri Deltası, Avrupa'nın en zengin, çok yönlü ve iyi korunan deltalarından biridir. Sayısız türde kuş, balık ve bitki türüyle insanı büyüleyen bu doğa harikası bölgede sandallarla gezintiye çıkmak mümkün. Deltada; yerleşim alanları, ıslak ve kuru çayırlar, kumdan ve çamurdan plajlar, ormanlar, akuatik alanlar ve göller bulacaksınız. Öte yandan Akdeniz sahili boyunca uzanan plajlar ve asma bahçeleri mükemmel tatil yerleri olarak ön plana çıkar. Özellikle Mangalia'dan Mamaia'ya kadar uzanan plajlar, çok çeşitli barınma ve eğlence imkanlarıyla doludur.
 

Büyükelçilik ve Konsolosluk

ROMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Kançılarya: Bükreş Sok.No.4, 06680 Çankaya, Ankara
Telefon: 466 37 06, 427 12 43
Faks: 427 15 30
romanyabyk@dsl.ttnet.net.tr
http://www.roembtr.org
Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.30
Konsolosluk Bölümü
Adres: Kızkulesi sok. No.7, GOP, Ankara
Telefon: 447 79 40, 447 79 45
Faks: 447 79 20
 

ROMANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

Kançılarya: Sıraselviler Caddesi No:55 Taksim, Beyoğlu, İstanbul
Telefon: (212) 243 42 86-87
Faks: (212) 293 82 61
konsrom@doruk.net.tr
Çalışma Saatleri: Pazartesi-Perşembe: 09.00-13.00/15.00-17.00 Cuma: 09.00-13.00/15.00-17.00
Görev Bölgesi: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.


ROMANYA İZMİR BAŞKONSOLOSLUĞU

Kançılarya: 1479 Sok., No.9, Alsancak, İzmir
Telefon: (232) 465 0463
Faks: (232) 465 0938
romconsizmir@ttnet.net.tr
Çalışma Saatleri: 09.00 – 17.00
Görev Bölgesi: Afyon, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İçel, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak.
 

Olumlu Yönler

ÖSS sınavına girmenize gerek bile olmadan, YÖK onaylı üniversitelerde İngilizce üniversite eğitimi alabilmeniz için bir diğer seçenek de Romanyada eğitim almak. Geçtiğimiz yıllarda AB üyeliğine alınan Romanya’da, TIP başta olmak üzere birçok farklı alanda İngilizce eğitim alabilmek mümkün. Romanya’da üniversitelerin eğitim düzeyleri oldukça iyi ve eğitim maliyetleri ise çok ekonomiktir.

Güvenlik ve Acil Durumlar

Ambulans 961, Polis 955, İtfaiye 981

Din Dağılımı

Romanya laik bir devlettir ve resmi bir dini yoktur. 2002 sayımlarına göre ülkenin %86,7'si Ortodoks'tur. Bunu %4,7 ile Katoliklik, %3,7 ile Protestanlık ve %1,5 ile Pentekostallık izler. İslam, Romanya'da tarihi bir din olmasına rağmen sadece Dobruca'da yaşayan 67.500-85.000 Türk ve Tatarlar  arasında yaygındır.


Öğrenci İzlenimleri

Romanya Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız
Logo Okul Türü Okul Adı Şube Adı Bölge/Eyalet Şehir Adı