MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Almanya Dil Okulları  Almanya  Dil Okulları

Kısa Bilgi

Kültür, sanat ve tarih birikimiyle Avrupa'nın önemli merkezlerinden biri olan Almanya, 82 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık ülkesidir. Kuzeyde Danimarka, batıda Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, güneyde İsviçre, Avusturya, doğuda Çek Cumhuriyeti ve Polonya olmak üzere dokuz ülke ile komşu olan Almanya, bu merkezi konumuyla doğu ile batı arasında olduğu gibi, İskandinavya ve Akdeniz arasında da bir köprüdür.Dünya üzerinde 100 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulan Almanca, Hint-Avrupa büyük dil grubu içinde Germen dilleri ailesine ait olup, Danimarka, Norveç, İsveç, Flemenk, Flaman ve İngiliz dilleriyle de akrabadır. Türkiye ve Almanya arasında yıllardır varolan kuvvetli sosyal ve ekonomik ilişkiler, Almanca'yı ülkemizde önemli bir yabancı dil haline getirmiştir.


İdealsas
Ahmet Tanır

Almanya’da kafamdaki en önemli soru işaretlerinden biri de nerede kalacağımdı...

ŞehirlerTarih

Baltık kıyılarında yaşayan Almanlar, Batı Roma Devleti'nin çökmesi ile Alman Krallığı'nı kurdular. Ancak devletin şekli ve sınırları sürekli olarak değişti. Hıristiyanlıktaki mezhep ayrılıkları yüzünden zaman zaman uzun süren savaşlar oldu. 1907'de Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan devletleri ile; Britanya, Fransa ve Sovyetler Birliği kendi aralarında ittifak kurdular ve 1914'te dünyayı sarsan ve Osmanlı Devleti'nin de da katıldığı 1. Dünya Savaşı meydana geldi. Bu savaş, Almanların yenilgisi ile sonuçlandı. Almanya'nın ekonomisi göktü, enflâsyon arttı. Nasyonel Sosyalist Partisi lideri Hitler, 1933'te Almanların başına geçti. 2. Dünya Savaşı sonunda da Almanya yenik düştü. 1949'da Batı Almanya Federal Cumhuriyeti kuruldu. 1990'da ise Doğu Almanya ile birleşerek şimdiki Almanya Federal Cumhuriyeti oluştu.

Coğrafi Bilgiler

Orta Avrupa'da yer alan ve 2 389 km kıyısı olan Almanya kuzeyden Baltık Denizi ile Kuzey Denizine komşudur. Toplam 3 621 km olan kara sınırının; 68 km'si Danimarka, 456 km'si Polanya, 646 km'si Çek Cumhuriyeti, 784 km'si Avusturya, 334 km'si İsviçre, 451 km'si Fransa, 138 km'si Lüksembourg, 167 km'si Belçika ve 577 km'side Hollanda iledir. Toplam 357 021 km² alan kaplayan Almanya 31° 37' K - 22° 02' K paralelleri ile 24° 43' D - 36° 54' D boylamları arasında yer almaktadır. Ülke arazisinin 7 798 km² si göller oluştururken, 349 223 km² si kara yüzeyidir. Ülkenin en alçak yeri -3.54 m ile Neuendorf bei Wilster iken, en yüksek yeri 2 963 m ile Zugspitze Tepesidir.

Eğitim Sistemi

Alman eğitim sistemi Alman devletinin eğitime verdiği önem ve ayırdığı güçlü mali kaynak sonucu Avrupa'nın en başarılı eğitim sistemi olmuştur. Çocuk yuvalarından başlamak kaydıyla yüksek öğrenimin bitişine kadar olan tüm devlet okul ve üniversitelerinin giderlerinin büyük bölümünü devlet karşılamakta ve bu yönüyle halen Avrupa’nın parasız eğitim yapılan birkaç ülkesinden biri olma konumunu korumaktadır. Sosyal devlet olma özelliği nedeniyle öğrencilere birçok burs olanağı sunması sonucu Almanya özellikle üniversite öğrenimi görmek isteyen gençlere çok cazip gelmektedir. Bu sebepten Türk öğrencilerinin de genel tercihi Almanya’dır. Alman eğitim sisteminde temelden başlamak koşuluyla sırasıyla öğrenciler şu evrelerden geçerler:

Çocuk Yuvaları: İki ile beş yaş arasındaki çocukların devam ettiği ve ilk temel gelişim eğitimini aldığı çocuk yuvaları zorunlu eğitime tabii değildir. Ancak Almanların yüzde altmıştan fazlası çocuklarını yuvalara göndermektedirler.  

Grundschule (İlköğretim Okulları): Almanya’da temel eğitim zorunludur. Çocuklar Grundschule’ye altı yaşında başlarlar ve dört sene temel düzeyde bir eğitim alırlar. Grundschule'den sonra öğrencilerin 3 farklı seçeneği vardır: bunlar Realschele, Hauptschel ve Gymanasiumdur. 

Realschule (Ortaokul): Eğitim süresi altı yıldır. Hauptschule'ye göre eğitim düzeyi daha yüksektir. Genelde belli bir mesleğe yönelim için temel oluşturur. Realschuleabschluss (Ortaokul Bitirme Sınavı) başarıyla tamamlayanlar genellikle bir mesleğe yönelik meslek okullarına yada meslek liselerine devam ederler. 
 
Hauptschule: Hauptschule eğitim düzeyi basittir ve meslek yaşında kalifiye eleman yetiştirmek için temel bir eğitim sunar. Eğitim süresi beş yıldır.
 
Gymnasium (Lise): Tamamen üniversite ve akademik eğitime yönelik bir temel eğitim sunan gymnasium eğitim düzeyi grundschule sonrası en yüksek olan okuldur. Eğitim süresi dokuz yıldır. Gymanasium'u bitiren öğrencilerin Abitur (lise bitirme) sertifikası sınavına girmeleri gerekmektedir. Ancak bu sınavı başarıyla verip Abitur sertifikasını alan öğrenciler üniversiteye girme hakkına sahip olabilmektedirler. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Almanya’da üniversite eğitimi alabilmesi için kendi ülkelerinde en az on üç yıllık bir eğitim almaları ve Abitura denk bir sertifika belgelemesi gerekmektedir. Böyle bir eğitim sistemi olan ülkelerden gelen öğrenciler dil yeterlilik sınavından başarılı oldukları takdirde üniversiteye başlayabilmektedir. Ancak daha az eğitim gören yabancı öğrenciler üniversite eğitimlerine başlamadan önce bir yeterlilik sınavına girmek zorundadırlar. Türkiye'de de eğitim 11 yıl olduğundan, yüksek öğrenimlerine Almanya'da devam etmek isteyen Türk öğrencilerin de bu sınava girmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin Almanya'da üniversite eğitimlerine başlamadan önce DSH dil yeterlilik sınavına girerek, Almancalarının dersleri takip edebilecek düzeyde olduğunu da ispatlamaları gerekmektedir. Almanya'daki üniversiteler müracaat anında müracaatçılardan M II veya M III düzeyinde Almanca bilgisi (700–900 saat arası) istemektedirler. Türkiye'de Almanca eğitim veren okullardan mezun olanların Almanca bildiklerine dair alacakları belgeler genellikle Alman Üniversiteleri tarafından yeterli görülmektedir. Ya da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman Kültür Merkezlerinden dil seviye sınavından alınacak bir belge de genellikle kabul görmektedir. 
 
Studienkolleg: Studienkolleg üniversite öncesi yabancı öğrencilerin katıldığı bir hazırlık sınıfıdır. Almanya’da üniversite öncesi eğitim 12 yıl olduğundan dolayı kendi ülkelerinde 11 yıl eğitim gören öğrencilere yöneliktir. Studienkolleg üniversiteler bünyesindedir ve ücretsizdir. Bu programa katılabilmek için iyi seviyede Almanca bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Studienkolleg'e başvuru için öncelikle bir üniversiteye ön kayıt yaptırılmalıdır. Daha sonra eyalete bağlı eğitim kültür bakanlığına gerekli belgeler ile başvurulmalıdır. 

Çalışma Durumu

Almanya'ya dil okuluna giden veya kolejde okuyan öğrenci için çalışma izni verilmemektedir. Bunların dışında eğitim amaçlı Almanya’da bulunan öğrencilere 1 yıllık süre için 90 gün full-time veya 180 gün part - time çalışma hakkı verilir.

Öğrenci Yaşamı

Ev kiraları şehirden şehre değişiklik gösterebilir. Öğrenciler için haftalık aile yanında tek kişilik oda fiyatlar yaklaşık 125 – 150€ arası olup, yurtlarda oda fiyatları ise 170 – 200€ dur. Münih ve Berlin gibi daha gelişmiş şehirlerde ise kiralar çok daha yüksektir. Kira dışında ortalama 400 Euro yaşam giderleri olarak düşünülebilir.

Sağlık Sistemi

Almanya'da yaşayan herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Sağlık sigortası,sağlık masraflarının aşırı yüksekliği nedeniyle devletçe bir zorunluluk olmasa bile pratik olarak herkesin yaptırması şart olan bir sigortadır. Kişisel duruma bağlı olarak değişen aidatlar 50 ile 100 Euro civarında değişir. 

 
Buradan bütün arkadaşlara sağlık sigortası yaptırmadan geçirilen her dakikanın sağlık bakımından olduğu gibi ekonomik olarak da umulmadık derecede yüksek zararlara yol açacağını hatırlatırız! 
 
Dikkat! 
Her an başınıza gelebilecek basit bir bisiklet kazası veya yaralanma sonucu doğabilecek binlerce marklık bütün ilaç ve tedavi giderlerinizi sadece aylık yaklaşık 50 Euro gibi bir tutar karşılığında sigortanın ödemesi size asla bir kayıp gibi gözükmesin.

Türkiye İlişkileri

Türkiye-Almanya ilişkileri çok özel bir yapıya dayanır. Türkiye’de, Almanya ilişkilerini anlayabilmek için 19. yüzyıl Almanya birleşmesinden, yani 1871’den başlayarak bugüne kadar süreci değerlendirmek lazım. İlişkiler genel hatları itibariyle olumlu yolda seyretmiştir. Bu 2. Dünya Savaşı’nda dahi, 1941’lerin sonuna kadar devam ettirmiştir. Türkiye’de 1941 yıllarında Nazi taraftarı gazeteler vardı. Cumhuriyet gazetesi bunlardan biriydi. Ama daha da önemlisi, Almanya bulunduğu orta konum itibariyle, Avrupa’da etkisini artırma yolunda olan bir ülke. Almanya, doğuya genişlemek için de, Osmanlı İmparatorluğu ve daha sonra modern Türkiye’yle yakın ilişki kurmuştur. Almanya, özellikle 1990’lı yıllardan sonra Türkiye ile birlikte, dünya genelinde yükselen bir güç olarak değerlendirilir. Bir farkla, askeri gücü kullanmadan ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerini ön plana çıkaran ender ülkelerden biridir. Almanya, aynı zamanda Brüksel’in egemenlik döneminde, ağırlığını artıran, genişleten bir ülke konumundadır. Yani Brüksel’in egemenlik politikalarından en çok fayda sağlayan, gücünü Avrupa Birliği sayesinde elde eden bir ülkedir. Şu anda da 80 milyon nüfusu, kişi başına düşen 25 bin dolar geliriyle Avrupa’nın en önemli gücü, tartışmasız Avrupa Birliği’nin motoru olarak görülür. Almanya’nın, Avrupa Birliği içinde söylediği kabul olunmayabilir; ama Almanya’nın kabul etmediği bir şeyi geçirmek çok zordur. Bu açıdan olaya baktığımızda, Almanya ile Türkiye arasındaki, özellikle 90’lı yıllardaki gerginlik bence bir istisna teşkil eder. 1950’lerden başlayıp bugüne kadar geldiğimizde, 50 yıllık bir süre içerisinde 1989-90 yılları bir istisnadır. Türkiye’nin özellikle başında bulunduğu terör belası nedeniyle Almanya’daki entelektüeller, karar vericiler etkilendiler. Bu özellikle basına da yansıdı; sözünü ettiğimiz bu süre içersinde olumlu tek bir haber göremezsiniz. Bu Türkiye ile Almanya arasında bir medya savaşını ve aynı zamanda bir politika savaşına neden olmuştur. Burada yine altı çizilmesi gereken bir not, Türkiye’nin Almanya algılamasıyla, Almanya’nın Türkiye algılaması arasındaki değişik parametrelerdir. Türkiye, Almanya’ya saygıyla yaklaşan bir tavır sergilerken, soğuk savaşın bitiminden sonra Almanya’nın birliğini kazanmasının ardından, bazı siyasetçilerin, Türkiye’ye yönelik açıklamalarının, Türkiye’nin o dönemdeki ulusal çıkarlarını rencide edici olduğu görüldü. Ve Türkiye’de 90’lı yıllarda Anti-Alman tanımladığımız duygular büyük taraf kazandı. Özellikle Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Hırvatistan ve Sırbistan’ın Almanya tarafından tanınmasının ardından, Hans-Dietrich Genscher’in, “Türkiye de bir gün Yugoslavya gibi olacaktır” sözü Türk basınında dalgalandı, Alman mallarının boykot edilmesine kadar giden sosyal etkinliklere, tepkilere neden oldu.

Bu nedenle 1997’ye kadar geçen süre içerisinde özellikle Lüksemburg Zirvesi öncesi, Almanya Başbakanı Helmut Kohl’un, “Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için Avrupa Birliği’ne giremeyecektir” şeklinde ve 6 Hıristiyan-demokrat parti liderleriyle 4 Mart 1997’de Brüksel’de yapmış olduğu açıklama, Türkiye’de çok büyük bir tepkiye neden oldu. Bunun sonucu o dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz tepki göstermiş, “Almanya Nazi politikasını takip ediyor” demişti. Yani 90’lı yıllar, Türk-Alman ilişkilerinde gerginliğin zirveye dayandığı noktadır. İki yıl boyunca Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerini askıya almıştı. Burada Almanya faktörü çok önemli olmuştur. Özellikle dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, Almanya Başbakanı Helmut Kohl tarafından aldatıldığı tezini savunmuştur. Eylül 1997’de Yılmaz’ın Bonn’a yapmış olduğu ziyarette konuşulanlarla, Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye’nin devre dışı bırakılması süresinde Mesut Yılmaz, Türkiye’nin aldatıldığını söyler. Bu açıdan bakıldığında Türk-Alman ilişkileri gergindir. Lüksemburg Zirvesi sonrasında yaşanan siyasal diyalogsuzluk Helsinki Zirvesi’yle çözülmüştür. 1999’da Sosyal Demokratların Yeşillerle birlikte iktidara gelmesiyle, Almanya’nın Türkiye algılamasında bir değişiklik oldu. Bu değişiklik ilişkilerin düzelmesine yol açtı. Bundan sonraki ilişkilerde de gözlediğim kadarıyla bir problem olmayacak. Bir aksilik olmazsa, 2002 yılında Sosyal Demokratlar tekrar iktidara geldiler ve 2006 yılına kadar Almanya’nın Türkiye’ye olan yaklaşımı bu çerçevede sevimli bir seyir gösterecek.

İklimi ve Bilgi Örtüsü

Almanya'nın karakteristik iklim yapısı bölgelere göre değişmektedir. Kuzeyinde yazları sıcaktır. Kışın ise okyanus etkisinde kalan bir iklim görülür. Doğu ve güneyinde yazları, mutedil derecede sıcak, kışları ise ekseriya yumuşak bir iklim görülür. Almanya'da sıcaklık ortalaması en soğuk ay olan ocakta ovalarda 1,5°C, dağlarda ise -6°C'ye kadar düşmektedir. En sıcak ay olan haziranda ise ovalardaki sıcaklık 17° ile 20°C arasında değişmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 9°C'dir. Yazları ılık geçmesine rağmen kuraktır.Kışları ise, 500 metreden yüksek yerlerde keskin soğuklar hüküm sürer. Kar kalınlığı Zugspitze Tepesinde 4-5 metreyi bulur. Bitki örtüsü ve hayvanlar:Ülkenin %30'u ormanlarla kaplıdır. Fundalıklar az olarak bazı bölgelerde görülür. Ormanların çoğunda kozalaklı ağaç türleri bulunur. Yüksek bölgelerdeki ormanlarda yeni dikilmiş ağaçlar çoğunluktadır. Ormanlarında ve dağlık bölgelerinde geyik ve dağ keçisi gibi yabani hayvanlara rastlanır. Bunun yanında çeşitli evcil hayvanlar yetiştirilir.

Siyasi Sistemi

Almanya, 11 eyaletten meydana gelmiştir. Bu eyaletler eğitim, din, bayındırlık ve iç işlerinde bağımsızdır. Her eyaletin meclisi ve hükumeti vardır. Dış politika, ekonomi, ordu ve polis teşkilatı Federal hükumet tarafından, yasama gücü 4 yıl için seçilen iki meclis tarafından yürütülür. Bu iki meclisten Cumhuriyetinin tamamını temsil eden Federal Meclis (Bundestag)tir. Devletin temsilcisi Federal Kurul (Bundesrat)dur.Cumhurbaşkanı her beş yıl için Federal Meclis tarafından seçilir. Bundestrat'ın 45 üyesi eyalet hükümetlerince atanır.

Ekonomik Durum

2. Dünya Savaşı sonucunda yenik düşerek kentleri, fabrikaları yerle bir olan Almanya, çalışkan insanları sayesinde hızla kalkınmıştır. Ekonomik güç bakımından Avrupa'da ve dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Almanya, sahip olduğu demokratik rejim sayesinde hızla kalkınmıştır. Batı Almanya, Avrupa'da en yüksek işçi ücreti ödeyen, sosyal adalet, refahı sağlayan, düşük enflâsyon ve satın alma gücü fazla olan, işsizlik oranı en düşük bir ülke durumundadır. Buna karşılık 1990 yılına kadar Varşova Paktı ülkeleri arasında bulunan Doğu Almanya, aynı gelişmeyi gösterememiştir. Bununla beraber Doğu Almanya, sosyalist blok içerisinde en fazla gelişmiş ülke olmuştur. Almanya, ticaret hacmi açısından dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Gelişmiş ve çok iyi düzenlenmiş deniz ve hava ulaşımı ile dünyanın her yerine bağlantı sağlanmaktadır. Hamburg ve Bremen limanları ile Frankfurt Hava Limanı'nın uluslararası taşımacılıkta önemli yeri vardır. Bankacılık, borsa, sigorta işleri, bilimsel ve teknolojik araştırmalar, eğlence, pazarlama, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve turizm alanlarında da çok başarılı hizmetler vermektedir. Almanya, sanayi ürünleri ihraç etmekte, dış ülkelerden yiyecek ve ham madde almaktadır. 2 milyonu aşkın vatandaşımızın yaşadığı Alman*ya, Avrupa ülkeleri arasında en fazla alış veriş yaptığımız ve siyasî ilişkilerimizin iyi olduğu ülkedir. Almanya'dan hurda demir ve çelik, taşıt araçları, makine ve cihazlar ile dokuma makineleri ithal etmekteyiz. Bu ülkeye, hazır giyim mallan, özellikle deriden yapılmış kadın giyim eşyaları satmaklayız.

Para ve Banka

Bankalar 08.30 – 13.00 ve 13:30 – 16.00 (Ptsi-Cuma), Perşembe Saat 17:30'a kadar hizmet vermektedir.

Toplu Taşıma

Bisiklet şehir içi ulaşımda  pratikliği ve uygunlugu bakımından mükemmel bir alternatiftir.Kentlerde ve kırsal alanlarda gelişmiş bisiklet yolu ağıyla özellikle öğrenciler tarafından  yaygın olarak kullanılmaktadır. Toplu ulaşımda metroda, trenlerde bizdeki gibi kartların okutulduğu turnikeler yoktur. Belediye otobüslerinde de otobüse ön tarafta girilir, orta ve arka kapıdan çıkılır diye adetler de yoktur. Tüm bireylerin kurallara uyduğu, ulaşım hizmetinin ücretini önceden ödediği varsayılır. Bu itibarla otobüslerin tüm kapılarından girilir, tüm kapılarından çıkılır. Girişte şöföre bilet veya kartımızı göstermemize gerek yoktur. Yalnız akşam 20:00’den sonra otobüslere sadece ön kapıdan girilir ve bu saatten sonra sabaha kadar aylık biletimizi gösterme zorunluluğu vardır.  BVG görevlileri özellikle demiryolu ulaşımında sık sık bilet denetimi yaparlar. Yolculuğunuz esnasında ansızın sivil veya resmi bir BVG denetçisi kimlik kartını göstererek yolcuların biletlerini denetlerler. Ulaşım aracına biletsiz binenler hakkında derhal yasal işlem başlatılır. Ulaşımda diğer bir ilginç nokta da toplu ulaşım araçlarına kişilerin araca köpekleri ile girebilmesidir. Almanya’da hayvanlara özellikle de köpeklere büyük bir sevgi ve hoşgörü vardır. Bu yüzden onları her yerde sahipleri ile beraber görmek olasıdır. Ayrıca Almanya’da etrafa rahatsızlık ve zarar vermedikten sonra, araç kullanırken ve mesai saatinde iş başında kullanmadıktan sonra her yerde her türlü alkollü içki içimi serbesttir. Sokakta olduğu gibi, özellikle akşam saatlerinde otobüşte ve metrolarda içki içenlere rastlamak mümkündür. Özellikle metro ve trenlere dair son bir hususta buralarda pek çok insanın gazete, dergi ve kitap okuduğudur. Almanlar okumaya büyük önem verirler. 

 
Son olarak kısaca şöyle diyebiliriz ki 41 €’ya alacağınız bir aylık bilet ile istediğiniz sayıda, istediğiniz toplu ulaşım aracına binebilirsiniz, eğer okulun çok uzağında bile uygun fiyata konaklama imkanınız varsa, toplu ulaşım ücretinde bu size olumsuz etkilemez..

Haberleşme

00+ 49 + alan kodu+telefon numarası tuşlanarak aranılabilir. Almanya’dan Türkiye ise 00+ 90+ alan kodu + telefon numarası tuşlanarak aranılabilir. Cep telefonlar çalışmaktadır. Fakat gitmeden önce Türkiye’den GSM Operatörünüzden hattınızı uluslararası görüşmelere açtırmanız gerekmektedir.

Spor

Spor Almanya'da gelişmiş olup, halkın büyük bir kısmı spor kulüplerine üyedir ve sporla uğraşmaktadır. Futbolda dünyaca ileri bir seviyeye ulaşmış olup, üç defa dünya kupasını kazanmıştır. Birleşik Almanya'da spor okulları, spor salonları ve futbol sahaları ülkenin her tarafına modern bir şekilde yayılmıştır. Sporla uğraşmak isteyenler her türlü imkanı bulabilmektedirler. Bu sebeple de dünya çapında sporda başarılar kazanmaktadırlar

Konaklama

Almanya'daki okullar, öğrencinin kişisel tercih ve ihtiyaçlarına uygun çeşitli konaklama seçenekleri sunarlar: 

 
Aile Yanı: Ana dili Almanca olan bir aile yanında konaklama, Almanca eğitimin devamı niteliğini taşırken, öğrencinin sosyal hayatta yabancı dil pratiği yapabilmesine olanak sağlar. Alman kültürü ve yaşam tarzını tanıtmaya yardımcı olan aileler, okullar tarafından özenle seçilmekte ve gerekli standartlara uygunluğu periyodik olarak denetlenmektedir. Aile yanında konaklama, öğrencinin tercihine göre tek veya iki kişilik odalarda, tam veya yarım pansiyon şeklinde olabilir. Konaklanan aileyle herhangi bir sorun yaşanması durumunda öğrenci yeni bir ailenin yanına yerleştirilir. 
 
Öğrenci Yurdu: Okulların bazıları, kendi bünyelerinde öğrenci yurtlarına da sahiptir. Yurt konaklaması özellikle arkadaşlık paylaşımları açısından idealdir. Birçok öğrenci yurdu, konforlu odalarının yanısıra, çalışma ve dinlenme odaları, telefon, televizyon, kütüphane, bilgisayar odaları ve spor salonlarına da sahiptir. Öğrenci yurtlarında genellikle yemek verilmez ancak bazı yurtların öğrenci kullanımına açık tam teçhizatlı mutfakları bulunur. 
 
Kiralık Daire: Uzun süre yurtdışında eğitim görecek öğrencilerin tercih edebileceği bir konaklama seçeneğidir. Aynı dairenin birkaç kişi tarafından paylaşılması konaklama maliyetlerini düşürebilir. Daireler mobilyalı ve tüm elektrikli ev aletlerine sahiptir. 
 
Otel: Özellikle kısa süreli eğitim programlarına katılan öğrencilerin tercih edebileceği, konforlu ancak en yüksek maliyetli konaklama seçeneğidir.

Burs Veren Kuruluşlar

Anne veya babası son altı yıl içinde Almanya'da düzenli olarak en az üç yıl çalışmış olan öğrenciler 'BAFÖG' (Federal Öğrenimi Destekleme Kanunu) çerçevesinde ayda ortalama Bin Euro tutarında olan burstan yararlanabilirler. Bunun dışında birçok özel kuruluş ve bazı kiliseler öğrenim kredisi verebilmektedir. Bunun için genellikle şahsi olarak başvurmanız başarı puanınızın yüksek olması gerekmektedir. Bu konuda daha fazla bilgiye ve gerekli formlara herhangi bir Alman üniversitesinin öğrenci işlerine (Studentwerk) başvurarak sahip olabilirsiniz.

 
Detaylı bilgi için:
http://www.studentenwerke.de 
 
Alman devlet bursu:
http://www.das-neue-bafoeg.de/bmbf_flash.htm 

Türk Kuruluşları

Almanya Türk Akademisyenler Birliği Bochum

ATİAD Avrupa Türk İşadamları Derneği
ATİB Avrupa Türk İslam Birliği
ATU Türk İşverenler Çalışma Birliği
AYPA TV
BTDKK Baden Türk Dernekleri Koordinasyon Kurulu
BTEU Avrupalı Türk İşadamları Birliği
BTS Almanya Türk Öğrenci Dernekleri Birliği
Türk Federasyon 
Türk Alman Dialogu için Dialog Derneği 
Demokratik İşçi Dernekleri
DOMIT Türkiye\'den Göçün Dokümantasyon Merkezi ve Müzesi
DTF Alman-Türk Forumu
Deutsch-türkisches Handelszentrum Alman-Türk Ticaret Merkezi
Alman-Türk Girişimi
EATA Avrupa Türk Akademisyenler Birliği
Frankfurt Göçmenler Merkezi
FÖTED Türk Veli Dernekleri Federasyonu
Kıbrıs Araştırmaları Topluluğu
IGMG İslam Toplumu Milli Görüş
KATÖD Karlsruhe Türk Öğrenci Derneği
LTD Liberal Türk Alman Birliği
Kuzey Ren Westalien Eyalet Göç Merkezi
Mannheim Türk Öğrenciler Derneği
Avrupa Mimar Mühendisler Topluluğu
MJ Müslüman Gençlik

Vize Bilgisi

1. Yüksek Ögrenime Başvuru Amaçlı Vize (Studienbewerbervisum)

Eğer bir yüksek okula Kabul veya Başvuru Teyit Belgeniz yoksa
 
2. Üniversite Öğrencisi Vizesi (Studentenvisum)
Eğer bir yüksek okuldan Kabul veya Başvuru Teyit Belgesi almışsanız
 
3. Dil Kursu Vizesi
Eğer Almanya'da sadece dil kursuna gitmek istiyorsanız
 
Eğer sıkça rastlandığı şekilde Almanya'da dil kursundan sonra üniversite okumak istiyorsanız bunun için daha baştan isabetli vize olan Studienbewerbervisum veya Studentenvisum için başvurmanız gerekiyor. Aksi halde Almanya dışına çıkıp bir üçüncü ülkeden üniversite eğitimine yönelik olarak yeniden vize başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Böyle bir durumun bütün eğitim motivasyonunuzu ve planlarınızı alt üst edebileceğini hesaba katin!  Dil Kursu Vizesi Almanya'da Yüksek Öğrenime Başvuru Amaçlı Vize'ye veya Üniversite Öğrencisi Vizesi'ne dönüştürülmemektedir!!! 

Vize Başvuru Adımları ve İşlemleri

Dil kursu vizesi için gerekenler:

-Geçerli pasaport, 2 vesikalık fotoğraf
-Bir dil kursuna kaydolduğunuza dair belge (Kayıt Belgesi, yapılan ön ödemenin makbuzu...)
-Almanya oturumunuz boyunca geçerli hastalık sigortasının belgesi (Normal olarak bu ilk başvuruda değil, Almanya'da daha sonra uzatmaya başvurduğunuzda talep edilir)
-Kurs ve geçim masraflarınızı bizzat veya bir üçüncü kişinin desteği ile finanse edebileceğinize dair belge
 
Yüksek öğrenim vizesi için gerekenler:
-Geçerli pasaport, 3 vesikalık fotoğraf
-Lise Diplomasi ve kazanılmış ÖSS Sonuç Belgesi
-Duruma göre kazanılmış eğitim başarısını gösteren belgelerin fotokopileri
-Sahip olduğunuz Almanca seviyenizi gösteren belge veya Almanya'da yoğun bir dil kursuna (haftada en az 20 saatlik) kayıt belgesi
-Öğrenim süresi boyunca finansal olarak güvencede olacağınızı gösteren teminat belgesi
 
Üniversite Öğrencisi Vizesi İçin Gerekenler:
-Geçerli pasaport, 3 vesikalık fotoğraf
-Lise Diplomasi ve kazanılmış ÖSS Sonuç Belgesi
-Duruma göre kazanılmış eğitim başarısını gösteren belgelerin fotokopileri
-Sahip olduğunuz Almanca seviyenizi gösteren belge veya Almanya'da yoğun bir dil kursuna (haftada en az 20 saatlik) kayıt belgesi
-Öğrenim süresi boyunca finansal olarak güvencede olacağınızı gösteren teminat belgesi 
-Lise diploması yerine başvurduğunuz üniversiteden Kabul Belgesi (Zulassungsbescheid) veya üniversiteye başvurduğunuza dair bir Teyit Belgesi (Bewerberbescheinigung)
 
Not: İstenen belgelerde zaman zaman değişiklikler olabileceğini hesaba katarak, en son bilgi için konsolosluğa danışınız.

Vatandaşlık

Yabancıların Alman vatandaşlığına geçebilmeleri için Almanca bilgilerini yazılı olarak kanıtlamaları gerekiyor. Almanya'nın yeni Vatandaşlık Yasası Alman vatandaşlığı için yazılı dil bilgisi de şart koştu. Alman mahkemelerince alınan bu karara, vatandaşlık başvurusunda bulunan ancak imla sınavını iki kez üst üste veremeyen ve gazete okuyup anlayamadığı görülen bir Türk'ün açtığı dava yol açtı. Hessen Eyaleti İdari Mahkemesi, bağlayıcı ilke kararında 'Yeni vatandaşlık yasasında istenilen yeterli Almanca bilgisi şartına yazılı dil bilgisi de dahildir' hükmüne vardı. Kararda vatandaşlık başvurusunda bulunan herkesin, özgür ve demokratik anayasal düzene sadakat bildirisini yazılı olarak vermesi ve bu belgeyi anlayabilmek için de Almanca okuyabilmesi gerektiği belirtildi.

Etnik Yapısı

Almanya % 91.5, Türk % 2.4, diğerleri % 6.1 (çoğunlukla of Yunan, İtalyan, Polonyalı, Rus, Sırp, Hırvat ve İspanyollardan oluşmaktadır.)

Başkent

Berlin

Resmi Dil

Almanca

Yüzölçümü

357.021 km²

Nüfus

82.400.996 kişi (2007)

Saat Dilimi

GMT +1

Para Birimi

Euro (€)

İnternet Alan Adı Uzantısı

.de

Telefon Kodu

Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıdan): 0049, Uluslararası ülke telefon kodu (dışarıya): 00 + ilgili ülke kodu

Ülke Hakkında

Almanya, 1949 yılında batılı müttefiklerin işgali altında Federal Almanya Cumhuriyeti ve Sovyetler'in işgali altında Demokratik Almanya Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmüştür. Soğuk savaşın bitmesi ile 1990 yılının Ocak ayında yeniden birleşmiştir. Almanya, bölünmüş olarak geçen uzun bir tarihin doğal bir sonucu olarak kültürel ve tarihi açıdan insanı hayrette bırakan bir çeşitliliğe sahiptir. Bunun yanı sıra coğrafik nimetler ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Ülkenin başkenti olan ve yarım yüzyıla yakın bir süreyi bölünmüş bir kent olarak geçiren Berlin, bu çeşitliliğin en iyi yansımasıdır. Berlin'de yer alan ve mutlaka ziyaret etmeniz gereken Brandenburg Gate Almanya'nın birleşmiş olmasının sembolüdür. Kaleler, manastırlar, ortaçağ köyleri, ülkenin şaraplarıyla ünlü köyleri, özellikle Ren Nehri Vadisi boyunca uzanan şarap bağları,  Almanya'nın sahip olduğu kültür, eğlence, coğrafya ve tarihe dair zenginlikten birkaç örnektir. Ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatısında Kuzey Denizi ve Baltık Denizi boyunca uzanan ve 1.000 km'yi bulan plajlar, başta Tuna ve Ren olmak üzere çok sayıda nehir ve göl, ülkenin kuzeyinde yer alan adalar, muhteşem ulusal park ve bahçeler ülke coğrafyasının sunmuş olduğu tabiat hazinesinden birkaç örnektir. Constance Nehri yakınlarında Ren Nehri boyunca uzanan Black Forest (Siyah Orman) ve Berlin ile Batı Pomerania arasında yer alan göllerden ve nehirlerden beslenen ve benzersiz sandal gezintileri yapabileceğiniz su yolları sizleri büyüleyecektir. Bu bölgede yer alan ve 4000'i bulan nehir, göl, dere ve kanallar Avrupa'nın en çarpıcı su yolu sistemlerinden birini meydana getirir. Avrupa Birliği(AB)'nin en önemli üyelerinden biri olan Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahiptir. Ülke, aynı zamanda birliğin nüfusu en büyük üyesidir ve NATO'ya da üyedir. 

Büyükelçilik ve Konsolosluk

Almanya Büyükelçiliği

Atatürk Bulvarı No:114
06540 Kavaklıdere - Ankara
Tel: 0 312 455 51 00
Fax:0 312 426 69 59
e-mail: infomail@germanembassyank.com 
web: www.ankara.diplo.de
 
Almanya Başkonsolosluğu
İnönü Cad. No:16-18,
34437 Gümüşsuyu - İstanbul
Tel: 0 212 334 61 00
Fax: 0 212 249 99 20
web: www.istanbul.diplo.de
 
Almanya Başkonsolosluğu
Atatürk Cad. No:260 35220 İzmir
Tel: 0 232 488 88 88
Fax: 0 232 463 79 90
e-mail: germanconizmir@superonline.com 
web:    www.istanbul.diplo.de.

Kurulus Tarihi

18 Ocak 1871 (Alman Birliği)

Olumlu Yönler

Almanca’nın İngilizce'den sonra iş dünyasında en çok kullanılan dil olması. Üniversite harçlarının düşük oluşu (500 Euro)

Makul fiyatlı kiralar ve almanyada yaşayan türkler sayesinde tanıdık bir ortam olması almanya ve Almancanın olumlu yöneleri.

Güvenlik ve Acil Durumlar

Ambulans 112, Polis 110, İtfaiye 112.

Din Dağılımı

Hıristiyan olan Alman halkının yaklaşık yarısı Protestan, %44'ü ise Katoliktir. Gün geçtikçe artan Müslümanların çoğunluğunu Türkler teşkil etmektedir.

Faydalı Linkler

Almanya Hakkında Bilgiler

www.deutschland.de
Almanya Turizm Websitesi
www.germany-tourism.de
Almanca Eğitim
www.deutsch-lernen.com
Almanca Dil Eğitimi
www.learn-german-online.net
Almanya'da Hava Durumu
http://de.weather.com
Berlin Hakkında Bilgiler
www.berlin.de
Hamburg Hakkında Bilgiler
www.hamburg.de
Münih Hakkında Bilgiler
www.muenchen.de

Yıllık Kişi Başına Düşen Milli Gelir

31.400 $ (2006 tahmini)


Öğrenci İzlenimleri

Almanya Ülkesinde Eğitim Alabileceğiniz Anlaşmalı Okullarımız