MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Yurtdışında Üniversite Bul

Ülke Seçiniz

Bölge Seçiniz

Şehir Seçiniz


İdealsas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Bosna-Hersek'te Lisans ve Önlisans Eğitimi Fırsatları!

Ben şimdi ne yapacağım diye düşünen 2 yıllık mezunlara müjde! Kalan 2 yılı tamamlayarak alanızla ilgili 4 yıllık diploma alma imkânı… Öğretmenlik hayalleri suya düşen teknik eğitim fakültesi mezunlarına müjde! Eksik dersleri tamamlayarak mühendislik diploması alma imkânı… Hem de tamamen YÖK tarafından denklik verilen ve bize sadece 90 dakika uzaklıktaki bizden bir ülkede! ABD'den Çin'e 16 ülkeden öğrencisi ve akademik kadrosuyla Balkanlar'ın yükseköğretimde parlayan yıldızı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türk öğrencilere sunduğu özgür ve huzurlu bir ortamda, benzer değerleri taşıyan dost bir ülkede, dünya standartlarında bir eğitim ile Türkiye'den epey rağbet görmektedir. Tabi bunda ilk iki yıl ortak derslerin alınması ve bölüm tercihi zorunluluğu bulunmaması, öğrencilerin kendilerini tanıyarak, gerçekten sevdikleri bir meslekle ilgili bölümü okumalarına imkan sağlaması ve 2 yıllık ön lisans mezunların dikey geçiş için başvurabilmesinin de payı oldukça yüksek. Bununla birlikte öğrencilere, ÖSS puanına göre indirimler, başarılı veya ihtiyaç sahibi olanlara kısmi burslar ve öğrenci asistanlık gibi fırsatlar da sunulmakta. Vakıf tarafından verilen başarı bursları öğrencilerin aldıkları ÖSS (EA veya SAY) ham puanına göre %25, %50, %75, %100 öğrenim bursu şeklinde verilmekte. Bursun devam etmesi için öğrencinin IUS tarafından belirlenen genel not ortalaması (GPA) şartlarını sağlaması gerekmekte.

IUS'ta Türkiye'deki Sabancı Üniversitesine benzer bir eğitim-öğretim modeli uygulanmaktadır.


Buna göre IUS öğrencileri; Birinci sınıfta, hangi fakültede olursa olsun ortak üniversite dersleri alırlar. İkinci sınıfa başarıyla geçince seçtikleri fakültenin ortak derslerini alırlar. Bu arada, seçmeyi düşündükleri programın içinde bulunduğu Fakülte dersleri arasından, programları ile ilgili dersler başta olmak üzere seçim yaparlar. Bu seçimde danışmanlarıyla birlikte karar verirler. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ilgili program derslerini ve çok sayıda seçmeli ders alırlar.

Bu suretle bir IUS öğrencisi Üniversiteye girmeden yaptığı bir program (bölüm) tercihine mahkum olmaz, ilk 2 yıl içinde aldığı derslerle çeşitli programları tanıyarak tercihini değiştirme imkanına sahiptir. Birinci sınıfın sonunda fakülte tercihini değiştirebilir; İkinci sınıfın sonunda okuyacağı akademik programı (bölümü) belirler. IUS öğrencileri çift ana dal (2 alanda diploma) ve yan dal (ikinci bir alanda sertifika) öğrenimi görme imkânlarına da sahiptirler.Bosna-Hersek'te Üniversite Eğitim Rehberi

IUS'un YÖK Denkliği ve Uluslar arası Tanınırlığı

IUS YÖK tarafından tanınmakta. Ayrıca Türkiye'nin de 1 Mart 2007 itibariyle Lizbon Konvansiyonunu tanımasıyla bu anlaşmaya taraf olan (Bosna-Hersek'te dahil) 43 ülke arasında yüksek öğretimde alınan diplomaların denkliği açısından ciddi bir düzenleme ve standardizasyon sağlanmış olmakta. IUS Türkiye'den gelecek öğrencilerin denklik konusundaki endişelerini önemsemektedir ve bu konuda YÖK üyelerinden ve Türkiye'den görevli gelen öğretim üyelerinden de danışmanlık alarak gerekli adımları sağlam bir sistematik içinde atmaktadır. Ekim 2005 itibariyle YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasına katılan IUS Avrupa Üniversiteler Birliği akreditasyonunu bir-iki sene sonra tamamlayacaktır. Ayrıca Bosna-Hersek üniversitelerinde Bologna Kriterlerine uyum projesi başladı, projenin başında da IUS'ta görev yapan Bosnalı bir profesör var. Bosna-Hersek Avrupa ülkesi olduğu için sayısal ve sözel puanı olmayan öğrencileri de hazırlık sınıfına alabilmekte. Uluslararası SAT sınavını geçen öğrenciler de kolaylıkla kabul edilmektedirler.

Öğrenim Dili

IUS'ta öğretim-iletişim dili İngilizcedir.

IUS Akademik Yapısı

IUS 3 fakülte şeklinde yapılanmıştır:

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
 • İktisadi ve Yönetim Bilimler Fakültesi,
 • Mühendislik Bilimleri Fakültesi.

Başvuru Şartları

Halen 4 kıtadaki 15 ülkeden öğrenciler IUS'ta birlikte huzur ve barış içinde öğrenim görüyor. IUS'a en az 12 yıllık eğitim-öğrenim almış, lise diploması veya benzer belgeye sahip öğrenciler başvurabilir. Ayrıca 2 yıllık ön lisans mezunları da dikey geçiş için başvurabilirler. Başka üniversitelerden IUS'a yatay geçiş, IUS'tan da başka üniversitelere transfer başvurusu yapılabilir. Lisansüstü programlara lisans diplomasına sahip adaylar alınmaktadır. Hangi alanlardan lisansüstü öğrenci kabul edileceği konusu ilgili komisyonlarca yapılan değerlendirmelerle belirlenir. Her bir yüksek lisans programından sorumlu bir program koordinatörü bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi almak için ilgili program koordinatörü ile irtibat kurmak yeterlidir.

Türkiye'de Liseyi Bitiren Öğrencilerin IUS'a Kayıtları

IUS, Türkiye'den gelen öğrencileri YÖK'ün öngördüğü şekilde ÖSS ham puanları ile kabul etmektedir. Buna göre yurt dışında okuyan bir öğrencinin diploma denklik başvurusu yapabilmek için IUS'a kaydolduğu sene girdiği ÖSS sınavından yeterli puan almış olması gerekir. Bu puanlar yerine YÖK'ün eşdeğer saydığı (SAT gibi) uluslararası sınav sonuçları da kabul edilmektedir. Türkiye ile değişim anlaşması olan pek çok batı ülkelerinin üniversiteleri ile AB'ye üye ve aday olan ülkeler için bu puan şartı YÖK tarafından aranmamaktadır. (Ayrıntılı bilgi için : www.yok.gov.tr)

ÖSS Sınavına Girmeden YÖK Denkliğinde Üniversite Eğitimi

Öğrenci IUS'ta Yoğun İngilizce Programına kayıt yaptırır. İngilizcesi belirli bir düzeye geldiğinde IUS'ta açılan özel SAT kursuna katılır. Hazır olduğu zaman Sarajevo'da sık sık yapılan SAT sınavına girer. ÖSS'ye göre çok daha kolay olan bu sınavdan 1000 veya üzeri puan aldıktan sonra IUS'a kayıt yaptırarak üniversite öğrenimine başlar. Böylece bir yandan İngilizce yeterliği kazanırken, diğer yandan YÖK denkliği için gerekli şartı sağlamış olur. Geçtiğimiz yıllarda IUS kursuna katılan bu durumdaki öğrenciler SAT sınavında 1000'in çok üzerinde puan aldılar.

Üniversite Öncesi İngilizce Hazırlık Okulu

IUS'de eğitim öğretim dili İngilizce olduğu için öğrencilerden İngilizce yeterliliğini gösteren bir uluslararası sınav sonucu istenir. Bu şekilde İngilizce yeterliliğini belgeleyen öğrenciler doğrudan 1. sınıfa başlar. İngilizcesi orta düzeyde olan öğrenciler ise sadece bir dönem İngilizce hazırlık okuduktan ve yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra 1. sınıf derslerini almaya başlayabilir.

Fakülteler ve Akademik Programlar (Bölümler) Arasında Yatay Geçişler

IUS'ta bazı ABD üniversitelerinde ve Türkiye'deki Sabancı Üniversitesinde uygulanan esnek bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu modele göre; IUS'ta tüm birinci sınıf öğrencileri (hangi fakülteyi ve akademik programı seçmiş olduğuna bakılmaksızın) Üniversite Dersleri denilen ortak dersleri alırlar. Birinci sınıfı başarıyla tamamlayan bir öğrenci IUS Yönetim Kurulu kararı ile ikinci sınıfta dilediği fakülteye geçebilir. İkinci sınıfa başlayan bir öğrenci seçtiği fakültenin temel dersleri arasından, ilgi duyduğu programa göre alacağı dersleri danışman yardımıyla seçer. İkinci sınıf sonunda tekrar bir değerlendirme yaparak hangi programı okuyacağına karar verir. İkinci sınıf sonunda fakülte değiştirmek isteyen bir öğrenci bazı fark dersleri tamamlamak şartıyla IUS'ta isteği akademik programda öğrenimini sürdürebilir. Böylece IUS'a ilk girişte yaptığınız tercih bağlayıcı olmaz. Her öğrenciye akademik danışmanı yardımıyla kendisine en uygun programı seçme imkanı verilir. Ayrıca, Yaz Okulu yardımıyla eksik veya başarısız olunan dersleri tamamlamak ve zaman kazanmak mümkündür. IUS'taki tüm akademik programlarda öğrenciye çok sayıda seçmeli ders alma imkanı verilmiştir. Bu dersler farklı fakülte ve programlardan seçilebilir. Yalnız, İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı ÖSS Dil puanı ile de öğrenci kabul etmektedir. Ancak Dil puanı ile IUS'a giren öğrenciler diğer fakülte ve programlara doğrudan geçiş yapamazlar.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Uygulamaları

IUS öğrencileri gerek aynı fakültedeki, gerekse başka fakültelerdeki programlardan da ders alarak çift diploma (Endüstri Mühendisi + Bilgisayar Mühendisi gibi) veya diplomaya ilaveten sertifika (mesela, Endüstri Mühendisi diploması + İşletme sertifikası) alabilirler.

Bosna-Hersek'ten Başka Üniversitelere Transfer

IUS Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ETCS) dahildir, yani IUS'tan alınan dersler ve notları diğer Avrupa (ve Türkiye) üniversitelerine kolayca transfer edilebilir. IUS öğrencilerinin Türkiye üniversitelerine ve diğer dünya üniversitelerine yapacakları yatay geçiş başvuruları, transkriptlerinde başarılı görünen dersler, içerikleri ve kredilerine bakılarak, başvurdukları üniversitenin ilgili kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. IUS İtalya,Litvanya, Slovenya, ABD Henderson Devlet Üniversitesi ve Türkiye'deki Marmara, Sakarya ve İstanbul Ticaret Üniversiteleri ile öğrenci değişim anlaşması imzalamıştır. Almanya, Hollanda ve ABD'deki diğer bazı üniversiteler ile benzer anlaşmalar yapmak üzere yazışmalar sürmektedir. IUS üğrencileri 2. veya 3. sınıfta bir dönem veya bir sene süreyle bu üniversitelerde (aynı öğrenim ücretini vererek) okuyabilirler.

Farklı Üniversitelerden Bosna-Hersek'e Transfer

Diğer üniversitelerden IUS'a yatay geçiş (transfer) yapılabilir. Herhangi bir üniversiteden yapılan geçiş başvuruları Türkiye'deki uygulamaya benzer şekilde değerlendirilir. Transkripte başarılı görünen dersler, içerikleri ve kredilerine bakılarak bir intibak komisyonu tarafından incelenir, buna göre öğrencinin hangi derslerden muaf sayılacağı karara bağlanır.

Üniversite Öğretim Üyeleri

ABD, İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa, Türkiye ve Bosna - Hersek gibi çeşitli dünya ülkelerinden seçkin profesörler ve öğretim görevlileri IUS'ta araştırma yapıyor ve dersler veriyor. IUS akademik personeli lisans üstü eğitimlerini ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın seçkin üniversitelerinde yapmış, zengin araştırma ve uluslararası öğretim tecrübesine sahip kimselerdir.

Bosna-Hersek Öğrenci Profili

T. Erkan Türe: Öncelikle Bosna ve Balkan coğrafyasından, Türkiye'den, Avrupa'dan ve tabii dünyanın her yerinden gelecek öğrencilere açık, onları birbirleriyle kaynaştıracak, günümüz dünyasının gerektirdiği donanımla onları yetiştirecek bir eğitim kurumu olma çabasındayız. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen şu anda bile 15 ülkeden (Endonezya, Çin, Hindistan, Balkanlar, Avrupa, Orta-Doğu, Afrika, ABD, tabii çoğunluk Bosna ve Türkiye'den gelenlerde) öğrencimiz var, IUS'ta temsil edilen ülkelerin sayısı her sene düzenli olarak artmaktadır.

Verilen Burs Miktarları ve Burslu Öğrenci Sayısı

Burs seviyelerinin tespitinde öncelik öğrencinin ÖSS-2 veya ÖSS-1 Ham Puanına göredir. Kontenjanın aşılması durumunda, düşük puanlılar bir alt burs seviyesine yerleştirilir.

 • Sosyal Bilimler Fakültesi:alınacak toplam öğrenci kontenjanı 232 kişi olup bunlardan;
  63 Öğrenci: %50 Burslu
  97 Öğrenci: %25 Burslu
  72 Öğrenci: Burssuzdur.Ayrıca bu öğrencilerden, ilgili puan türündeki başarı sıralamasında ilk 6000'de yer alanların bursları %100'e, İlgili ham puanı 230 ve üzeri olanların bursları %75'e yükseltilecektir.
 • İktisat ve Yönetim Bilimleri ile Mühendislik Fakülteleri: Öğrencinin aldığı ÖSS-2 veya ÖSS-1 Ham Puanlarına bağlı olarak; burs seviyeleri ve kontenjanları, ekli listede her bir program için ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu burs seviyelerine göre öğrencilerin ödeyeceği yıllık ücret aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Verilen Burs Miktarları ve Burslu Öğrenci Sayısı - Tablo

Burs Yüzdesi
Öğrenci Kontenjanı
ÖSS-2 ÖSS-1
Yıllık Okuma Ücretleri (EURO)
Hazırlıkta Fakültelerde
100 16 - 0 0
75 28 5 1.000 1.375
50 87 25 2.000 2.750
25 121 30 3.000 4.125
15 135 35 3.400 4.675
0* 101 28 4.000 5.500
* Listelerdeki burssuz kontenjanlar Mütevelli Heyeti kararı ile artırılabilir.


Bosna Hersek'te Üniversite

Bosna Hersek'te Üniversite Fiyatları

Bosna Hersek'te Üniversite Eğitimi

Bosna Hersek'te Lisans

Bosna Hersek'te Üniversite Fırsatı