MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Yurtdışında Üniversite Bul

Ülke Seçiniz

Bölge Seçiniz

Şehir Seçiniz


İdealsas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Bulgaristan'da Lisans ve Önlisans Eğitimi Fırsatları!

SS kapısında bekleyen milyonlarca öğrenci için artık yeni umut kapısı Bulgaristan'da üniversite eğitimi almak olmuş durumda. Özellikle Bulgaristan'daki okulların YÖK tarafından tanınıyor olması (denklik veriliyor anlamına gelmez), ülkemize olan yakınlığı, eğitim ücretlerinin ekonomik olması, yaşam maliyetlerinin Türkiye'den çok daha ucuz olması gerek öğrencileri, gerekse de velileri bu ülkedeki eğitimi araştırmaya yönlendirmektedir. Ayrıca 2007 senesinde AB ye üye olan Bulgaristan'da AB tarafından eğitime ayrılan yüksek miktarda fonların yardımı ile Avrupa standartlarına ulaşan lisans ve yüksek lisans eğitimi Türk öğrenciler için daha da cazip olmakta. Türkiye'deki ÖSS sınavına benzer bir sınava girmeye dahi gerek kalmadan istenilen bölümde okuma imkânı sunulmakta. Bunun için sadece lisedeki ilgili alan derslerinin notları yeterli olmaktadır. Bulgaristan'da eğitim, ucuz olması nedeniyle tercih sebebi oluyor. Ayrıca Bulgaristan'da Tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimi oldukça uygun fiyata alınabiliyor. Uygun fiyatların olmasının yanı sıra öğrencilere taksit imkânı da sunabilmektedir. Bulgaristan'ın eğitim sistemi, Ukrayna'yla aynı niteliklere sahiptir. Eğitim dili Bulgarca veya İngilizcedir. Hazırlık sınıflarında sadece dil eğitimi verilmemektedir. Dil eğitiminin yanı sıra üniversiteye hazırlık amacıyla, öğrencinin seçeceği bölüme yönelik dersler de verilmektedir. Bunun için, öğrencinin hazırlık eğitimine başlamadan önce hangi alanda lisans eğitimi göreceğine karar vermesi gerekmektedir.

Hazırlık Eğitimi'nde Öğrencinin Seçebileceği Bölümler

 • Mühendislik, Teknoloji ve Doğa Bilimleri: Bu bölümde hazırlık eğitimi alan öğrenciler Bulgaristan'daki üniversitelerde, Radyofizik, Fizik, Matematik, Mühendislik bölümleri, Teknoloji bölümleri, Sibernetiks, Kimya, Coğrafya üzerine lisans eğitimi alabilirler.
 • Ekonomi: Ekonomi bölümünü seçen öğrenciler üniversitede, ekonomi, işletme, pazarlama, uluslararası ticaret üzerine lisans eğitimi alabilirler.
 • Hekimlik, Biyoloji ve Ziraat: Bu bölümde hazırlık okuyanlar, tıp ve tarımla ilgili lisans eğitimi alabilirler.
 • Sosyal Bilimler: Sosyal bilimler üzerine ders gören öğrenciler, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, gazetecilik, tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk gibi insan bilimleri alanında lisans eğitimi alabilirler.

Öğrencilerin üniversiteye kabulleri lise notlarına bakılarak yapılmaktadır. Burada öğrencinin hangi lise programında okuduğunun bir önemi yoktur. Mesela eşit ağırlıktan mezun olan bir öğrenci matematik ders notu en az üç ise bilgisayar mühendisliği gibi istediği mühendislikte okuyabilmektedir. Bununla birlikte 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları DGS sınavı olmaksızın kendi dallarında lisans tamamlayabilirler. Bu üniversitelerden alınan diplomalar EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) Diploması olacağı için öğrenci mezuniyet sonrası gerek Türkiye'de gerekse bir başka ülkede iş bulabilmektedir.Bulgaristan'da Üniversite Eğitim Rehberi

Bulgaristan'da Eğitim Dili

Bulgarca veya bazı bölümlerde İngilizce eğitim verilmekte. Bazi bölümlerde Almanca ve Fransızca eğitim verilmekte. Her okulun bölümüne göre eğitim dili değişmektedir.

Bulgaristan'da Eğitim Şartları

İstenilen her bölümde okunabilir. Alan ayırımı yapılmaksızın her bölüme başvurulabilir. Tıp Fakültesinde okuyabilmek için öğrencinin lisede en az 1 dönem biyoloji ve kimya derslerini görmüş olması ve bu derslerden yılsonu not ortalması en az 3 olması gerekiyor. Bunun dışında mühendislik fakültesinde okuyabilmek için matematik ve fizik derslerinden ortalamanın en az 3 olması gerekiyor. Ayrıca sözel bolümler için tarih ve İngilizce derslerine bakılıyor. Bu dersleri de lisede sadece 1 yıl görmüş olmak yeterli.

Gerekli Evraklar ve Başvuru İşlemleri

Bulgaristan üniversitelerine kabul için gerekli belgeler:

 • Lise diplomasının fotokopisi
 • Lise başarı çizelgesi (Transkript)
 • Sağlık raporu
 • Türk pasaportunun fotokopisi
 • Varsa Bulgar kimlik belgelerinin fotokopisi
 • Bulgaristan'daki eğitimi süresince geçiminin sağlanacağına ilişkin veli taahhütnamesi
 • Bulgaristan'daki geçim için şahsi mali gelirlerinin banka hesap özeti
Bütün belgeler Bulgarcaya çevrilmiş olarak apostil (apostille) mühürüyle onaylanması gerekmektedir. Belgeler danışmanlar tarafından seçilmiş olan üniversiteye ve Bulgaristan Eğitim Bakanlığı'na verilmektedir. Ortalama bir ay içinde Eğitim Bakanlığı'nca öğrencinin seçmiş olduğu üniversiteye kabul edildiğine dair kabul yazısı verilir. Mektup geldikten sonra eğitim yılının ilk taksitinin yatırıldığına dair banka dekontuyla Bulgaristan'ın İstanbul Konsolosluğu'na öğrenci vizesi için başvurulur. Öğrenci vizesi verme süresi 45 gündür. Öğrenci vizesi 90 günlük olup tek girişlidir (D tipi). Bunun dışındakiler öğrenci vizesi değildir. Bu vize ile Bulgaristan'a giderek 6 aylık çok girişli vize ve oturma izni (liçna kartı) alma hakkına sahip olursunuz. Öğrenci, vizesini aldıktan sonra Bulgaristan'a gelir ve derslerine yazılır.

Bulgaristan Üniversitelerinin YÖK Denkliği

Öncelikle, YÖK'ün 24 Temmuz 2006 yılında yapmış olduğu duyurunun ayrıntılarına biz göz atalım. Yurtdışındaki yükseköğretim Kurumlarından alınan diplomaların Türkiye'de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak, denklik belgesi verilmesi gerekmektedir. Yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkından tanınmama kararı alınabilmektedir. Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra YÖK Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak, gideceğiniz üniversite ve programın tanınıp tanınmadığını öğrenmeniz gerekmektedir.

2.Madde: 2006-2007 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurtdışında öğrenim görmek isteyenlerin 2006- ÖSS'ye girmeleri ve önlisans programları için ilgili alan türünde 160,000 veya daha fazla, lisans programları için ilgili alan türünde 185,000 veya daha fazla puan almaları şartı aranmaktadır. Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı'nın (AOBP) ÖSS puanına ilave edilmesiyle elde edilen ve ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmede kullanılan Y-ÖSS puanının bu amaçla kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.

Yükseköğretim Kurumunun tanınması ön koşuluyla 2006-2007 öğretim yılında kendi imkânlarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB'ye üye ve aday olan ülkeler (Bulgaristan AB üyesidir) ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan İzlanda, Norveç ve İsviçre'de yükseköğrenim görmek isteyenlerden 2. maddede belirtilen belgeleri sağlamaları şartı aranmayacaktır. Ancak yurtdışında (yukarıda belirtilen ülkeler dahil) yükseköğrenimine başlayan öğrencilerden Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında (minimum 185 puan) veya muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bazı üniversiteler, daha önceki yıllardaki ÖSS sonuçlarına göre de öğrenci alabileceklerini, bazıları ise ÖSS'de 185,000'in altında puan almış olsanız bile, üniversiteye özel öğrenci statüsünde başlayabileceğinizi, önümüzdeki yıl ÖSS'de 185,000 puan almanız durumunda alacağınız derslerin otomatik olarak transfer edilip yıl kaybınızın olmayacağı garantisini vermektedir. Böyle bir uygulama kesinlikle geçerli değildir. Geçerli olan ÖSS puanı ile muadil sayılan belgeler 2. maddede belirtilmiştir.

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova'daki bazı üniversitelerin programları da Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda (ÖSYS) yer almaktadır. Kılavuzda yer alan bu üniversitelere ait programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin aldıkları diplomalara, ilgili mevzuata göre yapılan inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilmektedir. Bu üniversitelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirilmeyenler ile bu üniversitelerin kılavuzda yer almayan diğer programlarından veya belirtilen ülkelerin kılavuzda yer almayan diğer üniversitelerine ait programlarından mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilecektir. Açıklamanın YÖK'ün sitesinden okumak için tıklayınız.


Bulgaristan'da Üniversite

Bulgaristan'da Üniversite Fiyatları

Bulgaristan'da Üniversite Eğitimi

Bulgaristan'da Lisans

Bulgaristan'da Üniversite Fırsatı