MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Yurtdışında Üniversite Bul

Ülke Seçiniz

Bölge Seçiniz

Şehir Seçiniz


İdealsas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Rusya'da Lisans ve Önlisans Eğitimi Fırsatları!

Rusya'nın eğitim sistemi, tarihi kadar köklüdür. Kaliteli bir eğitim sistemine sahip Rusya'da ülke genelinde kamuya ait yaklaşık 600, özel teşebbüse ait 290 yüksek öğrenim kurumu bulunmakta ve okulların çoğu çift diploma vermektedir.
Rus eğitim sistemi, üç seviyeden oluşmaktadır:
1. Seviye: Genel üniversite eğitimidir. 5.5 yıl süren bu eğitim sonunda Lisans Diploması alınır.
2. Seviye: (Asipantura) Bilim Adayı Derecesi alınır. Bu eğitim, 3-4 yıl arasında sürmektedir.
3. Seviye: (Doctorantura) 3 yıllık eğitimin sonunda Bilim Doktoru Derecesi alınır.

Rusya'daki Yüksek Öğrenim Kurumları

  • Üniversiteler: Genel bölüm derslerinin verildiği, araştırmaların yapıldığı, bir araştırma ve metodoloji merkezidir.
  • Enstitüler: Devletten, üniversitelerden bağımsız olabildikleri gibi üniversite ve akademilerin bir parçası da olabilirler. Öğrencilere eğitimin yanı sıra, lisans ve lisansüstü araştırma imkanı sunmaktadırlar.


Bachelor's Degree denilen akademik dönem 4 yıl, çok özel durumlarda 5.5 yıl sürebilmektedir.

Neden Rusya'da Üniversite Eğitimi?

  • Çünkü, eğitim Maliyetleri diğer ülkelerden çok daha düşük.
  • Çünkü, yüksek öğrenim için mezun olunan lisenin türü ne olursa olsun alan puanı şartı aranmaksızın öğrencinin kabul edilir.
  • Çünkü, yüksek öğrenimde aynı zamanda Rusça öğrenmek isteyenler için özel hazırlık kursları var.
  • Çünkü, İngilizce ve Rusça eğitim birbirine paralel bir müfredat izlemekte.
  • Çünkü, okullarına MEB ve YÖK tarafından tanınıp denklik veriliyor.
  • Çünkü, kaliteli Rusça ve İngilizce dil okullarına sahip.

Artık Nerede Kalacağım Derdine Son !Rusya'da Eğitim Rehberi

Rusya'da Üniversite Dönemi Başlangıç Tarihleri

Akademik yıl Eylül'de başlamakta, Haziran ayında sona ermektedir.

Başvuru Şartları

Rusya'daki bir üniversiteye başvuru için öncelikle gidilmek istenen üniversitenin ilgili bölümünden bir davet mektubu alınması gerekmektedir. Bunun için başvuruda bulunulmalı.

Rus Okullarının Uluslararası Tanınırlığı

Birçok ülkeyi bağlayan hükümetler arası antlaşmalar sayesinde Rus devlet üniversite diplomaları tüm dünyanın ülkelerinde tanınıyor. 45 Avrupa ülkesinin ve ABD'nın imzaladıkları, eğitim evraklarının karşılıklı tanınmasına dair "Bologna anlaşmasına" göre Rus üniversitelerin diplomaları tüm Avrupa ülkelerinde tanındığı gibi Avrupa ülkelerinin üniversite diplomaları da Rusya'da tanınıyor. Mezun olan başarılı öğrenciye verilen diplomaya ek olarak Avrupa Eki veriliyor. Bunun sayesinde öğrenciler eğitimini veya iş hayatını her hangi bir Avrupa ülkesinde devam ettirebilirler. Bununla birlikte, özellikle devlet okulları başta olmak üzere Rusya'daki tüm okulların, Gaag Uluslararası Anlaşması'nın tarafları olarak gerek Türkiye ve gerekse diğer Avrupa ülkelerince tanındığı bilinmektedir.

Rusya'nın Yabancı Öğrenciye Bakışı

Rusya'da yabancı öğrencilerin hepsi yerli öğrenci statüsüne alınmakta olup devlet tarafından eşit muamele görmektedir. Sağlık hizmetleri kendi vatandaşlarına olduğu gibi yabancı öğrenciler için de ücretsizdir. Bununla birlikte kara, demir ve hava yollarından öğrencilerin yararlandıkları indirimlerden yabancı öğrenciler yararlanamazlar.


Rusya'da Üniversite

Rusya'da Üniversite Fiyatları

Rusya'da Üniversite Eğitimi

Rusya'da Lisans

Rusya'da Üniversite Fırsatı