MENÜ
Yurt Dışı Eğitimde Son Haberler

Yurtdışında Üniversite Bul

Ülke Seçiniz

Bölge Seçiniz

Şehir Seçiniz


İdealsas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Yök Denkliği ve Uluslararası Tanırlılık

YÖK'ün kendisinin yurtdışında bir dengi belki bulunmuyor ama yabancı öğrenim kurumlarından diploma alanlar üzerinde Demokles'in kılıcını aratmayan bir denklik kılıcını sallandırmayı yetkileri arasında tuttuğunu bilmenizde yarar var. Yani YÖK'ü yok sayamazsınız. Her ne kadar "denklik" olarak adlandırılsa da, gerçekte konu "geçerlilik"ten, "onaylılık"tan veya "tanıma"dan ibarettir. Yani YÖK bazı kurumların diplomalarını geçerli kabul etmekte, bazılarınınkini etmemektedir; bazı diplomaları onaylamakta, bazılarını onaylamamaktadır. Sorun bununla da bitmiyor, bir kurumun verdiği bitirme belgesi, önceden denk kabul edildiği halde, bir zaman sonra "denk değil" (yani "geçersiz") hale gelebiliyor. Her yıl belirli ölçütlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu YÖK, yurtdışındaki öğrenim kurumlarından alınan diplomaların hangilerinin Türkiye'de geçerli olmayacağına karar verir. Olmayacağına diyoruz, çünkü diplomaların tanınmaması durumu gerçekte bir istisnadır. Fakat, bu istisna sözcüğü sizi işinizi sağlama bağlamaktan alıkoymasın. Ayrıca üniversitelerin "tanınması" ve diplomalarının "denkliği" konusunda da bir karmaşa yaşandığını aklınızdan çıkarmayın. YÖK'ün tanıyıp da denklik vermediği öğrenim kurumlarının yanı sıra, tanımayıp da denklik verdikleri de bulunmaktadır.

Nasıl Denk Duracaksınız ?

Denk durmak zor değil aslında. İşin özü şu, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye`de geçerli olması için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik belgesi verilmesi gereklidir. Konuyla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kimi aracı kuruluşlar, yani eğitim danışmanlığı firmaları, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını belirtmektedir. YÖK`ten onaylatmadan bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanmayınız.

Bunun için aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Denklik Birimi
06539 Bilkent, ANKARA
Tel: (312) 298 71 42
Faks: (312) 266 47 44, (0312) 266 4759


 • Arkadaşlarınızdan daha önce yurtdışında okuyup, almış oldukları diplomalarının denkliği YÖK tarafından tanınmış olanlar olabilir. Sakın "Aynı yere gidersem benim alacağım diploma da nasıl olsa tanınır" diye düşünmeyin. Çünkü yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve bazıları tarafından verilen diploma ve dereceler bir zaman sonra tanınmayabilmektedir. Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra mutlaka YÖK Denklik Bürosuna dilekçe ile başvurarak gitmek istediğiniz üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığını öğreniniz.

 • Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen öğrencilerin mutlaka o yılki ÖSS`ye girmiş olmaları ve ön lisans programları için ilgili alan türünde 105 veya daha fazla, lisans programları için ise ilgili alan türünde 120 veya daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir. YÖK`e diplomaların denklik başvurusu yapılırken, bu koşulların sağlandığına ilişkin belgelerin gösterilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise diploma denklik başvuruları kabul edilmemektedir.

 • Yüksek öğrenimlerine yurtdışında başlayacak sizler için geçerli ÖSS puanı, eğitime başlayacağınız yılın ÖSS sonucudur. Bazı üniversiteler daha önceki yıllardaki ÖSS sonuçlarına göre de öğrenci alabileceklerini, bazıları ise bu bu yıl ÖSS`de 120`nin altında puan almış olsanız bile üniversiteye özel öğrenci statüsünde başlayabileceğinizi, önümüzdeki yıl ÖSS`de 120`nin üzerinde puan almanız durumunda alacağınız derslerin otomatik olarak transfer edilip yıl kaybınızın olmayacağı garantisi vermektedir. Böyle bir uygulamanın geçerli olduğuna kesinlikle inanmayınız.

 • Bazı kuruluşlar, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşma yaptıklarını söyleyerek, sizlerin bir süre Türkiye`de eğitim gördükten sonra burada aldığınız dersleri yurtdışındaki üniversitelere transfer ederek kısa bir sürede o üniversitenin diplomasını alabileceğinize dair garanti vermektedir. Lisans diplomasını bu şekilde alanlara denklik belgesi verilmemektedir.

 • Devam zorunluluğu olamayan ve açık öğretim, uzaktan öğretim v.b. veren yabancı üniversiteler tarafından sunulan diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.

Ayağınızı DENK Alın!

Aklınızda bulunsun, yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre, yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye`de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin, Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) girmiş ve taban puanı tutturmuş olmaları koşulu bulunmaktadır. Bununla birlikte, aşağıda verilen diplomalara/belgelere sahip kişiler, yurt dışından alacakları diplomaların denkliği için ÖSS sınavından taban puanı kazanmak zorunda değildirler: SAT 1 (asgari 1000 puan), ACT (asgari 21 puan), Abitur, Frech Baccalaureat, GCE A level certificate, (asgari 2 puan alan), International Baccalaureat (IB). Uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik belgesi verilmemektedir.

Temel fen bilimleri (fizik, kimya, matematik, biyoloji), filoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, sosyoloji, güzel sanatlar, klasik arkeoloji, beden eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre kabul edilmekte veya reddedilmektedir. Meslekî alanlarda (mühendislik, tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk vb.) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre kabul edilmekte, reddedilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına tabi tutulmaktadır.

YÖK genel olarak bütün üniversiteleri tanımakla birlikte hepsine denklik vermemektedir. YÖK böylece sürekli olarak denklikle tanınırlığın farklı şeyler olduğuna vurgu yapmaktadır. YÖK'ün tanıyıp da denklik vermediği okullar olmakla birlikte aynı zamanda tanımayıp da denklik verdiği okullar da bulunmaktadır. Teknik ve tıpla ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin genellikle sınava tabi tutuldukları görülmektedir.

Denklik İşlemi İçin Gereken Belgeler

 • Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

 • Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği,

 • Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği,

 • Alınan derslerin içerikleri,

 • Diploma sahibine ait pasaportun aslı (başvuru yurtdışından yapılacak ise, bulunulan ülkedeki büyükelçiliğimizce onaylanmış pasaport örneği de olabilir),

 • Yabancı uyruklular için denkliğe neden ihtiyaç duyduklarını gösteren belge ile Emniyet Müdürlüğü'nden alınacak oturma belgesi,

 • Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yüksek öğretim kurumunun transkript aslı.

Artık Nerede Kalacağım Derdine Son !