Kanada Vizesi

Kanada Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport
 
Eksiksiz ve hatasız doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu. Bu formlar danışmanlarımız tarafından doldurulacaktır.  Vize formunun eksiksiz doldurulabilmesi için Ek A’da yer alan bilgileri de doldurmak gereklidir.
 
3 adet yeni çekilmiş fotoğraf. Fotoğraflar 35x45mm boyutlarında biyometrik olmalıdır. Arka fonu beyaz olmalı, kulaklar net bir şekilde görülüyor olmalıdır.
 
Vize ücreti 150 Kanada Doları Garanti Bankası Çankaya Şubesi 181- 9091287 numaralı CAD (Kanada Doları hesabına) büyükelçilik hesabına ödeme yapıldığına dair orijinal banka dekontu ibraz etmelisiniz. 58,75 TL de VFS Kanada Vize Başvuru Merkezi Hizmet Bedeli için alınır. Pasaportun UPS Kargo ile iadesi için de 30 TL istenmektedir.
 
Eğitim göreceğiniz kurumdan kabul mektubu ( İdealsas tarafından alınır )
 
En son okuduğunuz okula ait diploma ve hala okuyorsanız öğrencilik belgesi: Halen öğrenciyseniz yurtdışındaki eğitiminiz süresince okulunuzdan hangi koşullarla uzak kalacağınızı açıklayan bir yazı.
 
İngilizce öğrenmek için bir kursta ya da hazırlık sınıfında bulunduysanız buna ilişkin belgeler. Sertifika ya da öğrenci belgesi olan bu katılım yazılarında program tarihleri ve hangi seviyede olduğunuz belirtilmelidir.
 
Cumhuriyet savcılığından sabıka kaydı ve 
Nüfus müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kütük Kayıt Örneği
 
Erkek adaylar için Askerlik tecil ya da terhis belgesi
 
Evli olanlar için evlenme cüzdanı ilgili sayfalarının fotokopisi
 
Kanada’yı seçme nedeninizi ve gelecek planlarınızı anlatan bir( Niyet mektubu ) Firmamız size Türkçe örnek bir mektup gönderecek, İngilizce niyet mektubunuzun yazılmasını sağlayacaktır. 
 
VFS Kanada Vize Başvurusu Onay Formu, başvuru sahibince imzalanmış olmalıdır. Bu form İdealsas tarafından imzalamanız için verilecektir.
 
Çalışanlar için, kurumlarından izin aldıklarına ve dönüşte işe devam edeceklerine dair bir yazı. Bu belgeye ek olarak aşağıdaki belgeler de alınmalıdır.
 
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi, □ Maaş bordrosu, 
 • Firmanın kuruluş gazetesi, □ Firmanın Ticaret odası belgesi, 
 • Firmanın Vergi levhası □ Firmanın İmza sirküleri 
 
Yurtdışındaki masraflarınızı karşılayabileceğinize dair dokümanlar: 
Şahsınıza, ailenize ya da masraflarınızı üstlenecek kişi/ kuruma ait 
 • Banka hesap detayları, ekstreleri. Ayrıca İngilizce yazılmış bir referans yazısı.
 • Ailenizde çalışanların son 3 aylık maaş bordroları
Eğer İşyeri sahibiyseler, aşağıdaki evrakların da birer nüsha okunaklı fotokopileri 
 • Firma kuruluş gazetesi, □ Firma faaliyet belgesi, 
 • Firma vergi levhası □ Firma imza sirküleri 
Ayrıca
 • Gayrimenkul tapuları fotokopileri
 • Araba ruhsatları fotokopileri
 • Eğer Kira gelirleri varsa kira kontratlarının okunaklı fotokopileri.
 
Vize başvurusu için gerekli belgelerin fotokopileri yeterli olduğundan, bazı belgeler hariç, orijinal ve noter tasdikli belge olması aranmaz.
 
Kanada Vize Formu İçin Bilgi Formu İçin Tıklayınız

Kanada Kısa Süreli Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport
 
Eksiksiz ve hatasız doldurulmuş ve (Temporary Residence Visa) imzalanmış vize başvuru formu. Bu formlar danışmanlarımız tarafından doldurulacaktır.  Vize formunun eksiksiz doldurulabilmesi için Ek A’da yer alan bilgileri de doldurmak gereklidir.
 
 
3 adet yeni çekilmiş fotoğraf. Fotoğraflar 35x45mm boyutlarında biyometrik olmalıdır. Arka fonu beyaz olmalı, kulaklar net bir şekilde görülüyor olmalıdır.
 
Vize ücreti 100 Kanada Doları Garanti Bankası Çankaya Şubesi 181- 9091287 numaralı CAD (Kanada Doları hesabına) büyükelçilik hesabına ödeme yapıldığına dair orijinal banka dekontu ibraz etmelisiniz. 55 TL de VFS Kanada Vize Başvuru Merkezi Hizmet Bedeli için alınır. Pasaportun UPS Kargo ile iadesi için de 20 TL istenmektedir.
 
Eğitim göreceğiniz kurumdan kabul mektubu ( İdealsas tarafından alınacaktır)
 
En son okuduğunuz okula ait diploma ve hala okuyorsanız öğrencilik belgesi: Halen öğrenciyseniz yurtdışındaki eğitiminiz süresince okulunuzdan hangi koşullarla uzak kalacağınızı açıklayan bir yazı.
 
İngilizce öğrenmek için bir kursta ya da hazırlık sınıfında bulunduysanız buna ilişkin belgeler. Sertifika ya da öğrenci belgesi olan bu katılım yazılarında program tarihleri ve hangi seviyede olduğunuz belirtilmelidir.
 
Erkek adaylar için Askerlik tecil ya da terhis belgesi
 
Nüfus müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kütük Kayıt Örneği
 
 
Evli olanlar için evlenme cüzdanı ilgili sayfalarının fotokopisi
 
Kanada’yı seçme nedeninizi ve gelecek planlarınızı anlatan bir( Niyet mektubu ) Firmamız size Türkçe örnek bir mektup gönderecek, İngilizce niyet mektubunuzun yazılmasını sağlayacaktır.
 
VFS Kanada Vize Başvurusu Onay Formu, başvuru sahibince imzalanmış olmalıdır. Bu form İdealsas tarafından imzalamanız için verilecektir.
 
 
Çalışanlar için, kurumlarından izin aldıklarına ve dönüşte işe devam edeceklerine dair bir yazı. Bu belgeye ek olarak aşağıdaki belgeler de alınmalıdır.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi, □ Maaş bordrosu, 
 • Firmanın kuruluş gazetesi, □ Firmanın Ticaret odası belgesi, 
 • Firmanın Vergi levhası □ Firmanın İmza sirküleri 
 
Yurtdışındaki masraflarınızı karşılayabileceğinize dair dokümanlar: 
Şahsınıza, ailenize ya da masraflarınızı üstlenecek kişi/ kuruma ait 
 • Banka hesap detayları, ekstreleri. Ayrıca İngilizce yazılmış bir referans yazısı.
 • Ailenizde çalışanların son 3 aylık maaş bordroları
Eğer İşyeri sahibiyseler, aşağıdaki evrakların da birer nüsha okunaklı fotokopileri
 • Firma kuruluş gazetesi,
 • Firma faaliyet belgesi, 
 • Firma vergi levhası
 • Firma imza sirküleri 
Ayrıca, 
 • Gayrimenkul tapuları fotokopileri
 • Araba ruhsatları fotokopileri
 • Eğer Kira gelirleri varsa kira kontratlarının okunaklı fotokopileri.
 
Vize başvurusu için gerekli belgelerin fotokopileri yeterli olduğundan, bazı belgeler hariç, orijinal ve noter tasdikli belge olması aranmaz.
 
Kanada Vize Formu İçin Bilgi Formu İçin Tıklayınız